SW různé programování 14.02.2020 18:32 14.02.2020 18:32

Data z Foxtrotu do cloudu, z cloudu do Excelu

V článku Propojte své Foxtroty do cloudu Microsoft Azure jsme uvedli novinku – funkční blok, který zajistí plynulý zápis libovolných dat z Foxtrotu do cloudu Microsoft Azure – službou Storage Tables. Tento blok si poradí i s dočasným výpadkem komunikace. Data takto uložená jsou nyní dostupná uživatelům pomocí pluginu Teco Excel Client k online zpracování v oblíbeném tabulkovém kalkulátoru Microsoft Excel. Tato nástavba umožňuje jak čtení, tak zápis dat zpět do cloudu. Tímto se završuje řetězec maximálně zjednodušeného oboustranného online toku dat mezi Foxtrotem a jedním z nejrozšířenějších nástrojů pro intuitivní a uživatelsky konfigurovatelné zpracování dat.

Plugin zajišťuje následující funkce:

 • Načítání dat z cloudu do Excelu
  • periodicky, s možností zadat kolik posledních položek tabulky bude čteno, periodu lze nastavit,

  • na vyžádání,

  • Zápis dat z Excelu do tabulky v cloudu a tak obráceně předat Foxtrotu data nebo povel.

 • Uložení dat načtených do Excelu do souboru ve formát .xslx (2010 a vyšší) a také v .csv
 • Možnost ukládání jednou nastavených parametrů do pojmenovaných profilů, které je možno nejen obnovit načtením, ale přenést je i na jiný počítač. Profily jsou uloženy šifrovaně 

 • Plugin je podporován pro Win7, 8, 10 a Office Excel 2010

 

Příklady využití:

 • Plovoucí graf.  
  Pro cyklické načítání n posledních položek databáze v cloudu do oblasti tabulky v Excelu, která slouží jako datový zdroj pro graf.

 • Kontingenční tabulka.
  Podobně jako u grafu při cyklickém načítání n posledních položek do oblasti tabulky v excelu, která je datovým zdrojem pro kontingenční tabulky, dostáváme automaticky aktualizované analytické údaje.
 • Při zápisu dat z listu Excelu obráceně do cloudu mohou být tyto data přenesena automaticky do n předdefinovaných Foxtrotů a takto jediným zápisem lze všem najedou nastavit např. nové parametry řízení.Obr. Teco Excel Client umožňuje automaticky synchronizovat n jeden list data i z více databází uložených v cloudu Microsoft Azure najednou.