Submodul MR-0151 umožňuje připojení PLC TECOMAT TC700 do sítě CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB.

Submodul MR-0151 podporují centrální jednotky CP-700x od verze sw 2.7.


Tab.3.10.1.5 Zapojení konektoru sériového kanálu při osazeném submodulu MR-0151 (platí stejně pro konektor A i pro konektor B)

BT–

 

TxRx–

GND 

BT+

TxRx+

– výstup zakončení linky CAN

 

přijímaná a vysílaná data (úroveň –)

signálová zem

+ výstup zakončení linky CAN

přijímaná a vysílaná data (úroveň +)