Submodul MR-0112 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS485 galvanicky oddělené. Toto rozhraní pracuje v poloduplexním režimu a umožňuje vícebodové (multidrop) propojení účastníků. Pro správnou funkci je třeba správné zakončení komunikační linky (viz dále). Galvanické oddělení sériového rozhraní zajišťuje vestavěný měnič a není třeba externí napájení. Příklady zapojení viz kapitola 3.12.

 

Tab.3.10.1.2 Zapojení konektoru A sériového kanálu při osazeném submodulu MR-0112 (platí stejně i pro konektor B)

Konektor A (B) Svorka Signál Typ signálu Užití

A2 BT– – výstup zakončení zakončení sběrnice RS-485
A3, A5 TxRx– – vstup/výstup RS-485 datový signál
A6 GND Napájení signálová zem
A7 BT+ + výstup zakončení zakončení sběrnice RS-485
A8, A10 TxRx+ + vstup/výstup RS-485 datový signál

Submodul sériového rozhraní RS-485 (typ MR-0112, obj. č. TXN 101 12 ) je osazen kompletním obvodem zakončení sběrnice, vyvedeným na svorky A7 (signál BT+) a A2 (signál BT–) viz obr. 3.11.1. Zakončení se připojí na sběrnici propojením svorek BT+ a TxRx+, resp. BT– a TxRx– (viz. příklad na obr. 3.11.3.1).

Obr.3.11.1.1 Zapojení rozhraní RS-485 submodulu MR-0112