Procesorové a komunikační moduly TC700, komunikace 15.02.2020 08:34 15.02.2020 09:28

Centrální moduly a komunikační moduly (řady SC-710x) jsou v některých variantách osazeny rozhraním Ethernet, 10 Mbit, konektor RJ-45, viz kap. 3.10.3.1. 

Každé fyzické rozhraní Ethernet (tj. jedno fyzické připojení na PLC) může realizovat až čtyři logické datové kanály (dále značené LCH1 až LCH4), které mohou být nastaveny v několika režimech a umožňují různé propojení systémů (další viz kapitola 3.10.6) a jsou plně nezávislé na ostatních komunikačních rozhraních PLC (s výjimkou systémových služeb v režimu PC+, které mohou být v jednom okamžiku aktivní pouze na jednom (fyzickém i logickém) komunikačním kanále.

 

3.10.3.1 Fyzické rozhraní ETHERNET PLC TC700

Rozhraní Ethernet je osazeno standardním konektorem RJ-45 se standardním rozmístěním signálů. Konektor je připraven pro použití běžných UTP patch kabelů (zapojení kabelů viz kapitola 3.10.3.2)

 

Tab.3.10.3.1 Zapojení rozhraní Ethernet na modulech TC700 (pohled zepředu na konektor PLC)

Pin Signál Barva vodiče
8 nepoužitý hnědý
7 nepoužitý bílý / hnědý
6 RD– zelený
5 nepoužitý bílý / modrý
4 nepoužitý modrý
3 RD+ bílý / zelený
2 TD– oranžový
1 TD+ bílý / oranžový


 

3.10.3.2 Zapojení přímých a křížených UTP kabelů  ETHERNET

Propojovací kabely TP (kroucený pár) rozlišujeme přímé (UTP patch kabel) a křížené.

Přímý TP kabel je nejběžnější kabel, určený především pro spojení HUB – koncové zařízení (síťová karta PC, PLC TC700 apod.). Je běžně vyráběný a dostupný. Kabel je osazen na obou koncích konektory RJ-45 (8 pinů). Funkční jsou pouze 4 signály (pro běžně používané rozhraní 10Base-T), ostatní vodiče jsou nepoužité (na obr. 3.10.3.1 naznačeny čárkovaně). Musí být použitý kabel s kroucenými páry (nelze použít telefonní nekroucený kabel !) a jeden kroucený pár musí být použit vždy pro jeden směr toku dat (např. RD). Pro ethernetové kabely je normováno a nejčastěji používáno barevné značení vodičů v kabelu TIA568B,  uvedené v tab.3.10.3.1 (pro přímý kabel).

Datové UTP (nestíněné) a STP (stíněné – stínění není na straně PLC připojeno) se vyrábějí v několika kategoriích, označené čísly 3 až 6. Pro 10Mbit Ethernet (10Base-T) je možné použít kteroukoli kategorii, ale doporučené je použití kategorie 5.

Základní sortiment přímých kabelů je dodáván pod objednacím číslem TXN 102 05.xx (záčíslí vyjadřuje délku kabelu dle sortimentu – viz katalog TC700). Maximální délka TP kabelu je omezena na 100 m. 


 

Obr.3.10.3.1 Zapojení přímého kabelu (ETHERNET UTP patch kabel)

 

Křížený kabel se používá pro přímé připojení dvou rovnocenných zařízení (např. HUB – HUB (bez použití uplinkového portu na HUBech), TC700 – TC700). Není tak běžně k dispozici a je nutné jej objednávat s výslovným uvedením požadavku na křížený kabel. Kabel je osazen na obou koncích konektory RJ-45 (8 pinů). Funkční jsou pouze 4 signály (pro běžně používané rozhraní 10Base-T), ostatní vodiče jsou nepoužité (na obr. 3.10.3.2 naznačeny čárkovaně). Použitý kabel musí být s kroucenými páry (nelze použít telefonní nekroucený kabel !) a jeden kroucený pár musí být použit vždy pro jeden směr toku dat (např. RD).

Základní sortiment křížených kabelů je dodáván pod objednacím číslem TXN 102 06.xx (záčíslí vyjadřuje délku kabelu dle sortimentu – viz katalog TC700).

 

Obr.3.10.3.2 Zapojení kříženého TP kabelu ETHERNET

 

3.10.3.3 Doporučené kabely UTP (FTP) pro ETHERNET

Kabely TP (kroucený pár) můžeme použít nestíněné (UTP), nebo stíněné (FTP). Stíněné FTP kabely můžeme velmi dobře použít i pro rozvody RS-485 (viz kapitola 3.6.2).

 

UTP kabely, doporučené typy:

PCEY 4x2x0,5 (PCEY 4x2x0,6), výrobce VUKI a. s. (distributor ISOKAB s.r.o.)

UTP Datový kabel – třída 5, výrobce KABLO ELEKTRO, a. s. Vrchlabí

UTP Cat. 5, výrobce PRAKAB

 

FTP kabely, doporučené typy:

PCEHY 4x2x0,5 (PCEHY 4x2x0,6), výrobce VUKI a. s. (distributor ISOKAB s.r.o.), viz kap. 3.6.2.

FTP Datový kabel – třída 5, výrobce KABLO ELEKTRO, a. s. Vrchlabí

UNITRONIC EtherLine-H CAT.5, výrobce LAPP KABEL

FTP Cat. 5, výrobce PRAKAB