Submodul MR-0102 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS232, včetně  galvanického oddělení. Toto rozhraní je určené pouze k propojení dvou účastníků (zapojení bod-bod). Je vhodné např. ke spojení PLC TECOMAT a PC na krátké vzdálenosti (do 15 m). Propojení k PC se provádí kabelem KB-0209 (obj. č. TXN 102 09), zakončeným na straně PC 9-ti pólovou zásuvkou Dsub.

 

Tab.3.10.1.1 Zapojení konektoru sériového kanálu při osazeném submodulu MR-0102

Konektor A (B) Vývod Signál Typ signálu Užití

A2  (B2) RTS výstup řídicí signál 1)
A3  (B3) CTS vstup řídicí signál 1)
A4  (B4) RxD vstup  datový signál
A5  (B5) TxD výstup datový signál
A6  (B6) GND signálová zem  
A9  (B9) DTR výstup řídicí signál 1)

 

1) Použití signálu je popsáno v příručce Sériová komunikace programovatelných automatů Tecomat TXV 001 06. Klidová úroveň signálu odpovídá hodnotě logická 1.