Submodul MR-0122 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS422 galvanicky odděleném. Rozhraní umožňuje spojení dvou spolupracujících zařízení (bod-bod). V odůvodněných případech (např. zapojení panelů řady ID-0x – viz kap. 3.4.5) lze pomocí pájecích propojovacích bodů zapojit ovládání vysílacích a přijímacích zesilovač (viz dokumentace) a použít toto rozhraní ve sběrnicovém uspořádání monomaster. 

Každé jednotlivé vedení (RxD i TxD) musí být zakončeno na konci vedení zakončovacími odpory.

Tab.3.10.1.3 Technické parametry piggybacku MR-0122

Maximální přenosová rychlost

 

Maximální délka linky

Výstupní úroveň (rozdílové úrovně)

Napájení interní

Napájení externí

  stabilita

  zvlnění

Izolační napětí TTL / RS

500 kBd

 

1200 m *

max. ±6 V

5 V / max. 30 mA

5 V / max. 100 mA

±5%

100 mV

2 kV

  • Při maximální délce linky nemusí být dosaženo maximální přenosové rychlosti.


 

Tab.3.10.1.4 Zapojení konektoru A sériového kanálu při osazeném submodulu MR-0122 (platí stejně i pro konektor B)

Konektor A (B) Svorka Signál Typ signálu Užití

A1 +5V Výstup napájení +5V  
A2 CTS– vstup řídicí signál 1)
A3 RxD– vstup datový signál
A4 RTS– výstup řídicí signál 1)
A5 TxD– výstup datový signál
A6 GND signálová zem  
A7 CTS+ vstup řídicí signál 1)
A8 RxD+ vstup datový signál
A9 RTS+ výstup řídicí signál 1)
A10 TxD+ výstup datový signál

 

1) Použití signálu je popsáno v příručce Sériová komunikace programovatelných automatů Tecomat TXV 001 06. Klidová úroveň signálu odpovídá hodnotě logická 1.