Procesorové a komunikační moduly TC700, komunikace 15.02.2020 08:24 15.02.2020 10:14

 

Centrální jednotky a komunikační jednotky TC700 jsou vybaveny asynchronními sériovými kanály (CH1 až CH10), rozhraním USB (pouze centrální jednotky) a rozhraním ETHERNET. Každý sériový kanál i logický datový kanál LCH (Jedno rozhraní ETHERNET realizuje až čtyři LCH) může být nastaven do jednoho z komunikačních režimů (viz kap. 3.3) a realizovat různé sítě a propojení (viz kap. 3.3.1 až 3.3.6). Kterýkoli z kanálů v režimu PC (včetně USB rozhraní) může být použitý pro programování PLC, ale v jednom okamžiku vždy pouze jeden !

    
3.10.1 Zapojení rozhraní CH1, CH2 a volitelných kanálů CH3 až CH10

Sériové rozhraní centrální jednotky (CH1 a CH2) a volitelná rozhraní na komunikačních modulech SC-710x (CH3 až CH10, vždy po dvojici na modul) jsou osazena vyjímatelnými bezšroubovými konektory. Pohled na konektor (při standardní pracovní poloze PLC na panelu rozvaděče) je na obr. 3.10.1.1.

 

Obr.3.10.1.1 Konektor A (horní), resp. B (spodní) sériového rozhraní PLC TC700.