Technické informace o základních modulech Foxtrot (parametry na svorkách, parametry reléových výstupů, apod.)