Foxtrot základní moduly Foxtrot 17.03.2020 18:24 17.03.2020 18:24

Následující obrázek ukazuje připojení dvou proudových snímačů 4 ÷ 20 mA ve dvouvodičovém provedení. Stejným způsobem lze připojit až 6 snímačů k jednomu modulu. Zdroj 24 V může být samostatný nebo lze použít společný zdroj pro napájení CP-1005 i proudových smyček s měřenými snímači. 

Příklad připojení proudových snímačů s aktivním výstupem (se samostatným napájením) je znázorněn v tomto článku.

 

Obr. 1 Příklad zapojení proudových vstupů základního modulu CP-1005 (připojení dvouvodičových čidel 4 ÷ 20 mA)

Poznámky

  1. Vstup modulu CP-1005 je osazen vnitřním snímacím odporem 100 Ω, který zároveň definuje vnitřní odpor vstupu pro proudové rozsahy. Odpor je elektronicky připojován na svorky modulu (na rozdíl od starého provedení CP-1005 s pevnými svorkami, kde se připojoval propojkami). V případě, že je CP-1005 vypnutý, nebo není příslušný vstup konfigurován na proudový rozsah, je odpor odpojen a vstup má velký vnitřní odpor – čímž dojde k rozpojení smyčky !