Foxtrot základní moduly Foxtrot 2, Základní modul, vytápění 08.02.2020 09:40 08.02.2020 09:40

Základní modul CP-2007 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot druhé generace. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete tomto článku), je osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi. 

Další informace o možných variantách osazení viz úvod v tomto článku.

 

Osazení I/O:

Napájení 24 VDC, příkon max. 10 W (info k napájení viz tento článek)

AI0/DI0 ÷ AI5/DI5 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí DI:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, 2 kΩ, 200 kΩ,  0÷20 mA, 4÷20 mA, NTC, DI 24 V

AI6/DI6 ÷ AI7/DI7 2 analogové vstupy, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí DI:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, 2 kΩ, 200 kΩ, NTC, DI 24 V

AI8/DI8 ÷ AI13/DI13 6 analogových vstupů, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí DI:

rozsahy: Ni1000, Pt1000, 2 kΩ, 200 kΩ,  0÷20 mA, 4÷20 mA, NTC, DI 24V

 

DI14 binární vstup 230 VAC (např. HDO), galv. oddělený

AO0/DO11÷AO1/DO12 2 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷ 10 V, PWM 

AO2/AI6 ÷ AO3/AI7 2 analogové výstupy, bez galvanického oddělení, rozsah 0 ÷ 10 V, variantně se vstupy AI6/DI6 a AI7/DI7 (nastavuje se propojkou)

 

DO0 ÷ DO10 10 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů,
3 A (5 A max. vlastní kontakt) na výstup (DO6 je osazen výkonnějším relé 16 A kontakt).

 

ETH1 Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek, včetně vstupu externího napájení (power injektor)

ETH2 Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek, včetně výstupu externího napájení (pro ext. panely apod.)

 

CH1. CH2 Submodul 1, sériové kanály dle osazeného submodulu, viz tento článek

CH3, CH4 Submodul 2, sériové kanály dle osazeného submodulu, viz tento článek

 

USB1 Rozhraní USB host s konektorem typu A pro připojení externí paměti (flashdisk)

USB2 Rozhraní USB device s konektorem typu micro B pro připojení vývojového prostředí Mosaic

 

 

Analogové vstupy

AI0 ÷ AI5,  AI8 ÷ AI13

AI6 ÷ AI7

Snímač teploty Pt1000, W100=1,385 nebo 1,391

-90 °C ÷ +270 °C

-90 °C ÷ +270 °C

Snímač teploty Ni1000, W100=1,500 nebo 1,617

-60 °C ÷ +155 °C

-60 °C ÷ +155 °C

Snímač teploty KTY81-121

-55 °C ÷ +125 °C

-55 °C ÷ +125 °C

Snímač teploty NTC 12k

-55 °C ÷ +125 °C

-55 °C ÷ +125 °C

Odporové rozsahy

0 ÷ 2 kΩ (OV2000)
0 ÷ 200 kΩ (OV200000)

0 ÷ 2 kΩ (OV2000)
0 ÷ 200 kΩ (OV200000)

Napěťové rozsahy

0 ÷ 10 V
0 ÷ 2 V

0 ÷ 10 V
0 ÷ 2 V

Proudové rozsahy

0 ÷ 20 mA
4 ÷ 20 mA

-

Vstupní odpor pro proudové rozsahy

100 Ω

-

Interní napětí pro napájení odporových snímačů

9,194 V

Doba převodu kanálu

typ. 20 μs

Doba obnovy hodnoty každého kanálu

cca 850 μs

Poznámky:

 1. Proudové rozsahy vyžadují zasunutí propojky pro příslušný vstup. Propojky jsou umístěny pod víčkem s popisem čísel a názvů svorek (nad konektorem B a C).

 

Binární vstupy

DI0 ÷ DI3, DI6, DI7, DI10 ÷ DI13

DI4, DI5, DI8, DI9

DI14

Vstupní napětí pro log. 0

max. +5 VDC

max. 120 VAC

Vstupní napětí pro log. 1

min. +15 VDC

max. +30 VDC

min. 200 VAC

max. 250 VAC

Vstupní proud při log. 1

typ.  5 mA

typ. 5 mA

Minimální šířka zachyceného pulzu

500 µs

500 μs

-

Max. frekvence 

-

1 kHz

-

Poznámky:

 1. Vstupy DI3 ÷ DI5 a DI8 ÷ DI12 umožňují zapnout funkci zachytávání krátkých pulzů. Tato funkce prodlužuje zvolenou úroveň vstupního signálu, čímž zajistíme, že nepřijdeme o jednotlivý pulz na vstupu, kratší než doba cyklu programu (např. pro připojení pulzních výstupů průtokoměrů apod.).
 2. Vstup DI4, DI5, DI8 a DI9 lze nastavit do režimu čítače, např. pro impulzních výstupů průtokoměrů apod.


 

Analogový výstup AO0, AO1

Výstupní rozsah 0 ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF


 

Obr. 1  Modul CP-2007

 

Reléové výstupy modulu CP-2007
DO0 ÷ DO2, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé naleznete v tomto článku.    
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DO3 ÷ DO5, výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM3 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé naleznete v tomto článku.
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DO6, výstup se společnou svorkou COM4, trvalý proud výstupem 10 A, krátkodobě 16 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM4 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé naleznete v tomto článku.
DO7 ÷ DO10, výstupy se společnou svorkou COM4, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A, max.trvalý proud společnou svorkou COM4 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé naleznete v tomto článku.
izolační napětí mezi skupinami výstupů a od ostatních obvodů je 3750 VAC, tj. bezpečné oddělení obvodů
DI14, vstup 230 VAC, vhodný zejména pro připojení signálu HDO, příklad zapojení naleznete v tomto článku.


Zásady ochrany a použití pro kapacitní a induktivní zátěže naleznete v tomto článku.

Svorkovnice základního modulu jsou konektory s klecovou svorkou s roztečí 5,08 mm. Podrobnější parametry svorek jsou uvedeny v tomto článku.

 

Obr.2 Základní příklad zapojení základního modulu CP-2007

Poznámky k zapojení:

 1. Skupiny reléových výstupů (DO0 ÷ DO2,  DO3 ÷ DO5, DO6 ÷ DO10) mohou spínat obvody napájené z různých zdrojů. Skupiny jsou odděleny izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.
 2. Výstup DO6 je osazen relé se zesíleným kontaktem 16 A (krátkodobě 80 A).
 3. Volitelné funkce vstupů AI se nastavují z programovacího prostředí, pouze proudové rozsahy 20 mA se navíc nastavují propojkami umístěnými pod pravým horním víčkem (nad svorkovnicí).
 4. Sběrnice TCL2 je na základním modulu pevně zakončena a vždy musí být na konci linie sběrnice.
 5. Napájení modulu, rozhraní TCL2, CIB a CH1 mají společnou signálovou zem, svorku GND (svorka A3). Tato svorka je galvanicky spojená se společnou svorkou AI/AO (svorka B1 a C1). 
 6. Analogové vstupy jsou konfigurované jako vstupy se společnou zápornou svorkou GND.
 7. Svorky A3 a B1 a C1 (GND)  v aplikaci nepropojujeme. Svorku C1 použijeme v případě proudových smyček 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA napájených z jiného zdroje 24 VDC galvanicky odděleného od zdroje napájejícího samotný základní modul.
 8. Vstup DI14 je vstup 230 VAC, vstup je dimenzovaný i na přítomnost sdruženého napětí 400 VAC (např. zpracování signálu HDO). Vstup je galvanicky oddělený od ostatních obvodů izolací odpovídající bezpečnému oddělení obvodů.