Výměnné submoduly obecně mohou obsahovat sériové kanály nebo běžné vstupy a výstupy. Chovají se v podstatě jako přídavné periferní moduly připojené přímo na rychlou vnitřní sběrnici základního modulu. Moduly MR-0130 až MR-0134 doplňují sériové komunikační kanály na základním modulu Foxtrot 2.

 

Volitelné submoduly se do základního modulu, např.  CP-2005 osazují na spodní desku z vnější strany (plocha směrem k spodní části pouzdra modulu) do pozic označených na Obr. 1.

Obsluha sériových kanálů je popsána v dokumentaci Programovatelné automaty TECOMAT FOXTROT 2 (TXV 004 50.01).

Oba submoduly mají společně vyvedenou zem na svorce označené COM1. Z toho plyne, že galvanicky oddělené submoduly jsou oddělené od vnitřních obvodů základního modulu CP-2xxx, nikoli však navzájem mezi sebou.

 

Tab.1 Objednací čísla a podporované režimy výměnných submodulů

Typ

Modifikace

Objednací číslo

Podporované režimy

MR-0130

1x UART rozhraní RS-232 galvanicky oddělené

TXN 101 30

UNI

MR-0131

1x UART rozhraní RS-485 galvanicky oddělené

TXN 101 31

MR-0133

2x UART rozhraní RS-485 galvanicky oddělené

TXN 101 33

MR-0134

2x UART rozhraní RS-232 galvanicky oddělené

TXN 101 34

Parametry rozhraní RS-232 a RS-485.

Submoduly MR-0130 - MR-0134 obsahují sériové kanály rozhraní RS-232 nebo RS-485

 

Pro správnou funkci komunikační linky RS-485 je třeba její zakončení na obou koncích. Na submodulu jej provedeme proletováním letovací propojky označené BT1 (první kanál), resp. BT2 (druhý kanál), viz obrázek a popis.

 

Zapojení submodulů

Submoduly obsahují 1 nebo 2 sériové kanály s rozhraním RS-232 nebo RS-485 podle vybrané varianty. Oba submoduly osazené do základního modulu PLC mají společnou signálovou zem COM1, která je galvanicky oddělená od vnitřních obvodů PLC. Rozhraní RS-485 na submodulech má osazené budiče s napájecím napětím 3,3 V, čemuž odpovídá i úroveň na signálech rozhraní.

 

Tab.2 Zapojení svorkovnice B (CP-2090), C (CP-2005, CP2080) , D (CP-2000, CP-2007) při osazeném submodulu MR-0130 – MR-0134

pozice 1

pozice 2

MR-0130

MR-0131

MR-0133

MR-0134

adr. 4

adr. 5

1x RS-232

1x RS-485

2x RS-485

2x RS-232

B1/C1/D1

B5/C5/D5

RxD

TxRx–

TxRx1–

RxD1

B2/C2/D2

B6/C6/D6

TxD

TxRx+

TxRx1+

TxD1

B3/C3/D3

B7/C7/D7

CTS

 

TxRx2–

RxD2

B4/C4/D4

B8/C8/D8

RTS

 

TxRx2+

TxD2

B9/C9/D9

COM1

COM1

COM1

COM1

TxD       vysílaná data RS-232

RxD       přijímaná data RS-232

RTS       výzva k vysílání pro modem (RS-232)

CTS       připravenost modemu k vysílání (RS-232)

TxRx–   přijímaná a vysílaná data RS-485

TxRx+   přijímaná a vysílaná data RS-485

COM1   signálová zem submodulu

Obr. 1 Umístění submodulů na spodní straně Foxtrotu 2 (CP-2005. CP-2080, 6-ti modulová)

 

Zakončení linky (včetně definování klidového stavu) RS-485 na submodulech MR-0131 a MR-0133.

Na obr. 2 je pohled na submodul, kde v levé části jsou vidět dvě dvojice plošek označená BT1 a BT2.

Chceme-li zakončit linku CH1, tak musíme proletovat (zkratovat) plošky označené BT1 (obě dvojice, každou samostatně kapičkou cínu). Analogicky pro CH2 plošky BT2.  Zakončení na desce submodulu obsahuje nejen odpor 150 Ω mezi signály RxTX+ a RxTX-, ale i obvody definice klidového stavu linky. Obvody jsou napájeny z vnitřního napětí 3,3 V.

Obr. 2 Umístění plošek pro zakončení linky RS-485 na submodulu BT1 (pro CH1) a BT2 (pro CH2)

 

 

 


Zakončení linky RS-485 na submodulech MR-0131 a MR-0133 dodané do září 2020:

První série submodulů měly propojky chybně rozmístěné, následující obr. 3 znázorňuje zakončení BT1 pro CH1 a BT2 pro CH2, v levé části je uvedeno které letovací plošky odpovídají ve skutečnosti kanálu CH1 a které CH2 (vnější BT1 pro CH1, vnitřní BT2 jsou zakončení kanálu CH2).

Obr. 3 Umístění plošek pro zakončení linky RS-485 na submodu platné do září 2020