Osvětlení, zásuvky osvětlení 18.02.2020 20:16 18.02.2020 20:16

Spínání světelných okruhů, resp. jednotlivých typů světelných zdrojů 230 VAC má svá specifika, které se v poslední době výrazně mění. 

 

S nástupem úsporných zdrojů se zvyšuje podíl spínaných napájecích zdrojů pro úsporné světelné zdroje, které mají obvykle charakter kapacitní zátěže

To znamená, že v okamžiku zapnutí (tzv. studený start) odebírají velmi krátkou dobu (desítky μs až jednotky ms) mnohem větší proud, než během normálního provozu. Proto pro ovládání spínaných zdrojů nedoporučujeme použít žádné reléové výstupní moduly s relé, které nejsou výslovně určeny pro velké spínací (záběrové) proudy.


 

Pro spínání svítidel, světelných okruhů nelze používat běžné reléové kontakty. V žádném případě nedoporučujeme používat pro spínání osvětlení 230 V žádné běžné reléové kontakty, včetně relé s proudem 16 A. VŽDY používejte reléové výstupy, které jsou určené pro spínání zátěží s kapacitním charakterem – viz následující popis a přehled.


Správný výběr reléových modulů je nutno zohlednit již při specifikaci a projektování aplikace, dodatečné „posílení“ poddimenzovaných reléových kontaktů je téměř nemožné (různé sériové impedance jsou problematické – s ohledem na proměnnost ppoužitých zdrojů a jejich fyzikální vlastnosti).

 

Je potřeba dát pozor i na případné pokusy použít slabší reléové kontakty (běžná relé) a zesílení řešit externími instalačními relé nebo stykači na DIN lištu. Většina instalačních relé, které se takto používají (typicky v patici na DIN lištu) mají horší parametry (krátkodobý spínací proud) než reléové výstupy níže uvedených modulů. Podobně i instalační stykače nemají tak vysoké krátkodobé proudy a tudíž z pohledu vlastního kontaktu to je horší řešení než použít moduly osazené relé s inrush kontakty 800 A.

 

Např. - běžně používaný zdroj MW LPV-35-12 (35W, 12VDC) pro LED pásky může v okamžiku připojení na síť 230V odebírat krátkodobě až 60 A (tzv. studený start dle katalogového listu výrobce) a nelze jej spínat reléovým výstupem s běžným kontaktem, ale pouze reléovými výstupy, které jsou pro tyto zátěže výslovně doporučené – tj. moduly:

 

C-OR-0011M-800 11 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 800 A

C-LC-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A

C-OR-0008M 8 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 80 A

C-OR-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A

C-HM-1113M 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 800 A

C-HM-1121M 3 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 800 A

C-IR-0203S 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 80 A

R-OR-0001B 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 800 A

 

pro většinu modulů jsou k dispozici i RFox varianty (např. R-OR-0008M), které mají funkčně shodné parametry a používáme a zapojujeme je, kromě napájení, úplně stejně jako v provedení CFox.

 

LED žárovky jsou zdroje, které také často vykazují kapacitní charakter zátěže.

Např. LED žárovka EMOS A70 LED PREMIUM 16W (podobně i A 80 LED PREMIUM 20W) odebírá při zapnutí krátkodobě proud až 25 A (po dobu cca 100 μs) – pro tyto LED žárovky nelze použít běžné reléové výstupy (ani kontakty relé s max. proudem např. 20 A nelze velmi často pro LED žárovky

použít), je nutno použít zesílené kontakty se spínacím proudem alespoň 80 A, nejlépe 800 A (např. modul C-OR-0011M),

4 ks těchto LED žárovek spínaných jedním výstupem odebírají špičkově až více než  70 A – tj. zde je nutno použít reléový výstup s krátkodobým proudem 800 A.

 

LED žárovka OSRAM PARATHOM CLASSIC A 40 ADVANCED 6W odebírá v okamžiku sepnutí proud až 130 A, ale pouze po dobu jednotek μs, i zde je nutno použít relé se zesíleným kontaktem. 

Např. při sepnutí 16 ks těchto žárovek na jedné instalaci byla naměřena proudová špička přes 400 A, zde již max. proud omezuje celková impedance rozvodu.


 

Pro spínání klasických žárovek můžeme použít libovolné reléové výstupy systému Foxtrot. Např. reléové výstupy modulu C-HM-0308M jsou osazeny relé s kontaktem 5A, trvalý spínaný proud 3A, takže můžeme spínat každým výstupem žárovky až 600W, ale vzhledem k možnému proudovému rázu při přerušení vlákna a zejména možnosti výměny žárovky za zdroj s kapacitním charakterem zátěže je výhodnější také použít moduly s výkonnějšími relé. 


 

Vinuté transformátory pro halogenové žárovky 12 V můžeme spínat reléovým kontaktem 5 A, pro elektronické transformátory určitě doporučujeme použít výstupy 16A.


 

Zářivky (klasické i kompaktní) doporučujeme spínat 16 A výstupy.

 

Je nutno také zohlednit počet zátěží připojených paralelně na jeden reléový výstup. Např. některé elektronické  předřadníky a zdroje mají proud při zapnutí až 40 A a můžeme je bez problémů spínat modulem C-OR-0008M, ale chceme-li současně spínat více těchto předřadníků zároveň, tak už musíme použít relé s většími spínacími proudy, např. modul C-OR-0011M-800


V některých případech je nutno již vzít v potaz i vybavení zkratové spouště předřazených jističů a je vhodné světelné zdroje rozdělit do více skupin spínaných postupně.