Moduly na CIB CFox 14.03.2020 16:18 14.03.2020 16:18

Příklad zapojení a podmínky použití modulu:


Obr. 1. Základní zapojení modulu C-HM-1121M

Poznámky:

  1. vstupy DI1 až DI8 jsou určeny pouze pro připojení bezpotenciálového kontaktu. Na společné svorce COM2 je proti svorce GND (analogicky i CIB-) napětí +10V a  vstupy DI se sepnutým kontaktem připojují na toto referenční napětí. Při vybuzeném vstupu protéká kontaktem typ. 1,5 mA.
  2. Analogové vstupy AI1 až AI3 jsou určeny pro připojení čidel teploty a čidel kondenzace. Vlastní čidlo se připojuje mezi vstup AI a referenční svorku COM1. Na svorce COM1 je vyvedeno referenční napětí +2,5 V (proti svorce GND).
  3. Reléové výstupy jsou řazeny do skupin. Maximální proudy a izolační napětí jsou uvedeny v následujícím popisu:

 

Reléové výstupy modulu C-HM-1121M:

Konektory B a C
 DO1÷DO3, výstupy se společnou svorkou,

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO4÷DO6, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM3 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO7÷DO9, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM4 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO10÷DO12, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM5 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

 

Konektor E a svorkovnice F
napájecí svorky modulu, napájecí napětí 230 VAC      
izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3000 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO13, DO14, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM7 je 10 A

mezi těmito skupinami je pouze pracovní izolace 1750 VAC
DO15, DO16, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM8 je 10 A

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO17, samostatný výstup, spínací kontakt,

 

trvalý proud výstupem 16 A (i zátěže DC13, AC15),

krátkodobé přetížení 160 A (max. 10 ms), parametry relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO18, samostatný výstup, spínací kontakt,

 

trvalý proud výstupem 16 A (i zátěže DC13, AC15),

krátkodobé přetížení 160 A (max. 10 ms), parametry relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO19, samostatný výstup, spínací kontakt,

 

trvalý proud výstupem 16 A (i zátěže DC13, AC15),

krátkodobé přetížení 160 A (max. 10 ms), parametry relé

 

Kromě skupin výstupů DO13, DO14 a  DO15, DO16 (které jsou odděleny pouze pracovní izolací) můžeme jednotlivými skupinami výstupů libovolně spínat obvody nízkého napětí (i různé fáze) a obvody malého bezpečného napětí. Pouze skupiny DO13, DO14 a  DO15, DO16 musí být napájeny z jedné fáze, a musí být obě použity buď na obvody malého bezpečného napětí, nebo NN ze stejné fáze.

 

Kontakty relé mají při plném zatížení el. životnost cca 100 000 sepnutí a maximální počet 20 sepnutí za minutu (DO17, DO18 a DO19 pouze 6 sepnutí za minutu). S tím je nutno počítat při použití reléových výstupů.

Podrobnější informace o kontaktech relé DO13 až DO16.

 

Parametry použitých konektorů (kromě svorkovnice F) jsou uvedeny v tomto článku.

Parametry svorkovnice F jsou uvedeny v tomto článku.

Modul je v 9M krabičce.

 

Parametry analogových vstupů a výstupů (včetně jejich vnitřního zapojení) jsou shodné s modulem C-HM-1113M.

POZOR, společná svorka binárních vstupů DI1 ÷ DI8 je s kladným napětím 2,5 V proti společné GND svorce modulu