Moduly na CIB CFox, osvětlení 14.03.2020 14:49 14.03.2020 14:49

Modul C-LC-0202B je osazen 2 relé se spínacím kontaktem, každé samostatně vyvedeno izolovanými vodiči délky cca 100 mm. Trvalý proud každým výstupem 16 A, krátkodobý spínací proud až 800 A (po dobu max. 200 μs) – viz podrobnější informace o použitých relé). Modul je v plastové krabičce v provedení do instalační krabice (vestavné provedení).

Modul je určen pro spínání kapacitní (elektronické zdroje pro LED svítidla, spínané zdroje atd...) a induktivní zátěže.

 

Modul je zároveň osazen dvěma binárními vstupy, které se při běžném provozu obsluhují jako standardní binární vstupy, ale je-li modul napájen a komunikace neběží (systém není ještě naprogramován nebo je v poruše), tak vstupy ovládají přímo reléové výstupy. To umožňuje lokální funkci jednotlačítkového ovládání osvětlení (vstup DI1 ovládá výstup DO1, DI2 ovládá DO2).

Modul je napájen přímo ze sběrnice CIB.Obr. 1. Modul C-LC-0202B

 

Poznámky:

  1. Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody je 4000 VAC.
  2. Izolační napětí mezi skupinami navzájem  je 4000 VAC.
  3. Ošetření induktivní zátěže (je-li potřeba) se provede vnějším prvkem: RC člen, varistor, dioda (DC), viz kapitola Odrušení, aplikace odrušovacích prvků.
  4. Výstupy relé jsou vyvedeny izolovanými vodiči černé barvy se slaněným jádrem průřezu 1,5 mm2 (CYA 1,5), délky cca 100 mm, zakončenými nalisovanou dutinkou bez límce.
  5. CIB a oba univerzální vstupy jsou vyvedeny na svorkovnici.