RFox žaluzie 14.03.2020 14:43 14.03.2020 14:46

Modul již není v prodeji

Modul R-OR-0001B je osazen 1 relé se spínacím kontaktem, spínaným výstupem 230 VAC, napájeníí modulu i výstup jsou vyvedeny izolovanými vodiči délky cca 100 mm. Trvalý proud každým výstupu 16 A, krátkodobý spínací proud až 160 A (po dobu max. 20 ms) – viz tento článek). Modul je v plastové krabičce v provedení do instalační krabice (vestavné provedení).

Modul je určen pro spínání kapacitní (elektronické zdroje pro LED svítidla, spínané zdroje atd...) a induktivní zátěže, je také vhodný pro spínání 1f zásuvek.

Modul je napájen přímo ze sítě 230 VAC.

 

Obr. 1. Základní zapojení modulu  R-OR-0001B

Poznámky:

  1. Na výstup DO1 je přímo spínáno přívodní síťové napětí (L), které zároveň napájí vnitřní obvody modulu.
  2. Izolační napětí mezi kontakty výstupu 1000 VAC. 
  3. Ošetření induktivní zátěže (je-li potřeba) se provede vnějším prvkem: RC člen, varistor, dioda (DC), viz tento článek.
  4. Modul je určen pro montáž do instalační krabice - do hluboké krabice pod zásuvku, nebo do samostatné standardní krabice KU68 apod.
  5. Kontakt použitých relé je pro trvalý proud 16 A, krátkodobý zapínací proud až 800 A.
  6. Vstupy a výstup modulu jsou vyvedeny izolovanými vodiči se slaněným jádrem průřezu 1,5 mm2 (CYA 1,5), délky cca 100 mm, zakončenými nalisovanou dutinkou bez límce.