Moduly na CIB CFox 14.03.2020 16:12 14.03.2020 16:12

 

Obr. 1. Základní zapojení modulu C-HM-1113M

Poznámky:

  1. vstupy DI1 až DI8 jsou určeny pouze pro připojení bezpotenciálového kontaktu. Na společné svorce COM2 je proti svorce GND (analogicky i CIB-) napětí +10 V a  vstupy DI se sepnutým kontaktem připojují na toto referenční napětí. Při vybuzeném vstupu protéká kontaktem typ. 1,5 mA.
  2. Analogové vstupy AI1 až AI3 jsou určeny pro připojení čidel teploty a čidel kondenzace. Vlastní čidlo se připojuje mezi vstup AI a referenční svorku COM1. Na svorce COM1 je vyvedeno referenční napětí +2,5 V (proti svorce GND).
  3. Reléové výstupy jsou řazeny do skupin. Maximální proudy a izolační napětí jsou uvedeny v následujícím popisu:

 

Reléové výstupy modulu C-HM-1113M:
DO1÷DO3, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM3 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

    
izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO4÷DO6, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM4 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO7, DO8, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM5 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

mezi těmito skupinami je pouze pracovní izolace 1750 VAC
DO9, DO10, výstupy se společnou svorkou,

 

trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 5 A,

max.trvalý proud společnou svorkou COM6 je 10 A,

podrobnější informace o kontaktech relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

DO11, samostatný výstup, spínací kontakt,

 

trvalý proud výstupem 10 A (i zátěže DC13, AC15),

krátkodobé přetížení 160 A (max. 10 ms), parametry relé

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

 

tj. bezpečné oddělení obvodů

 

Kromě skupin výstupů DO7, DO8 a  DO9, DO10 (které jsou odděleny pouze pracovní izolací) můžeme jednotlivými skupinami výstupů libovolně spínat obvody nízkého napětí (i různé fáze) a obvody malého bezpečného napětí. Pouze skupiny DO7, DO8 a DO9, DO10 musí být napájeny z jedné fáze, a musí být obě použity buď na obvody malého bezpečného napětí, nebo NN ze stejné fáze.

 

Kontakty relé mají při plném zatížení el. životnost cca 100 000 sepnutí a maximální počet 20 sepnutí za minutu (DO11 pouze 6 sepnutí za minutu). S tím je nutno počítat při použití reléových výstupů.

 

Parametry použitých konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

Modul je v 6M krabičce.

 

Základní parametry vstupů a výstupů:
Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy AI1, AI2, AI3 Rozsah měřených hodnot
PT1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 600 kΩ 0 ÷ 630 kΩ
Odpor max. 6 MΩ 0 ÷ 6,5 MΩ
Napětí 2 V 0 ÷ 2,1 V
Napětí 1 V 0 ÷ 1,05 V
Napětí 100 mV 0 ÷ 105 mV
Napětí 50 mV 0 ÷ 52,5 mV
Vstupní odpor vstupů pro napěťové rozsahy 1 kΩ

 

Analogový výstup AO1, AO2  
Jmenovité výstupní napětíUJM 10 V
Nastavitelný rozsah výstupního napětí 0 ÷ 105 % UJM
Zatěžovací odpor >1 kΩ
Max. kapacita zátěže 50 nF


Obr. 2. Vnitřní zapojení modulu C-HM-1113M