Moduly na CIB CFox 14.03.2020 16:06 14.03.2020 16:06

Reléové výstupy jsou řazeny do dvou skupin. Skupiny navzájem i od ostatních obvodů jsou oddělení izolací s izolačním napětím 3750 VAC, takže splňují bezpečné oddělení obvodů. 

Je možné např. výstupy DO1 až D03 spínat obvody 230 VAC a výstupy DO4 až DO6 spínat obvody malého bezpečného napětí.

Každý reléový výstup je určen pro max. trvalý proud 3 A (krátkodobý prou d 5 A), max. Proud společnou svorkou COM2, resp. COM3 je 10 A.


Kontakty relé mají při plném zatížení el. životnost cca 100 000 sepnutí a maximální počet 20 sepnutí za minutu. S tím je nutno počítat při použití reléových výstupů.

Obr. 1. Základní zapojení modulu C-HM-0308M

Poznámky:

  1. Analogové vstupy AI1 až AI3 jsou určeny pro připojení čidel teploty a čidel kondenzace. Vlastní čidlo se připojuje mezi vstup AI a referenční svorku COM1. Na svorce COM1 je vyvedeno referenční napětí +2,5 V (proti svorce GND).
  2. Reléové výstupy jsou řazeny do dvou skupin. Maximální proudy a izolační napětí jsou uvedeny v následujícím popisu.

 

Parametry použitých konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

Modul je v 3M krabičce na DIN lištu.

 

Základní parametry vstupů a výstupů:
Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy AI/DI1, AI/DI2, AI/DI3 Rozsah měřených hodnot
PT1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 600 kΩ 0 ÷ 630 kΩ
Odpor max. 6 MΩ 0 ÷ 6,5 MΩ
Napětí 2 V 0 ÷ 2,1 V
Napětí 1 V 0 ÷ 1,05 V
Napětí 100 mV 0 ÷ 105 mV
Napětí 50 mV 0 ÷ 52,5 mV
Vstupní odpor vstupů pro napěťové rozsahy 1 kΩ
Binární vstup, proud při aktivním vstupu (sepnutý kontakt)  2,5 mA

 

Analogový výstup AO1, AO2  
Jmenovité výstupní napětí UJM 10 V
Nastavitelný rozsah výstupního napětí 0 ÷ 105 % UJM
Zatěžovací odpor >1 kΩ
Max. kapacita zátěže 50 nF

 

POZOR, společná svorka binárních vstupů DI1 ÷ DI3 je s kladným napětím 2,5 V proti společné GND svorce modulu 

Obr. 2. Vnitřní zapojení modulu C-HM-0308M