Mechanika, konektory, relé DO relé 16.03.2020 16:41 16.03.2020 16:41

Tyto relé mají osazeny např. periferní moduly Foxtrot IR-1501.

 

Tab. 1 Parametry samotného kontaktu relé (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty!)

Jmenovitý proud 6 A při 230 VAC nebo 24 VDC
Max. spínaný krátkodobý proud  6 A
Max. proud pro cosφ = 0,4 6 A
Mechanická životnost  Min.  5000000 sepnutí
Elektrická životnost (při 16 A, 230 VAC) Min. 100000 sepnutí
Elektrická životnost pro induktivní zátěž DC13 Min. 100000 sepnutí
Elektrická životnost pro induktivní zátěž AC15 Min. 100000 sepnutí
Doba sepnutí typ. 10 ms
Doba rozepnutí typ. 4 ms
Minimální doporučené spínané napětí, proud  12 V, 500 mA
Materiál kontaktu AgSnO2

 


Obr. 1 Zatěžovací charakteristika kontaktu:

Obr. 2 Křivka elektrické životnosti kontaktů

  • křivka uvádí elektrickou životnost (počet sepnutí) kontaktu v závislosti na charakteru spínané střídavé zátěže (výkon, cos ϕ)