Foxtrot základní moduly 17.03.2020 17:00 17.03.2020 17:00

Submodul MR-0124 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-422 galvanicky odděleném. Rozhraní umožňuje spojení dvou spolupracujících zařízení (bod-bod). 

Každé jednotlivé vedení (RxD i TxD) musí být zakončeno na konci vedení zakončovacími odpory 120 Ω. Galvanické oddělení sériového rozhraní zajišťuje vestavěný měnič a není třeba externí napájení. Podrobné údaje u submodulu, jeho vnitřní zapojení a nastavení je uvedeno v dokumentaci TXV 004 03.

 

Tab.1  Zapojení konektoru sériového kanálu CH2 při osazeném submodulu MR-0124

 

CP-10x4
CP-10x5

CP-10x6
CP-10x8
CP-1000
CP-1001
 
CP-1091

Signál

Typ signálu

Užití

Svorky

C1

Nelze použít

D1

+5V

Výstup napájení +5V

 

C2

D2

GNDS

signálová zem

 

C3

D3

CTS–

vstup

řídicí signál 1)

C4

D4

CTS+

vstup

řídicí signál 1)

C5

D5

RxD–

vstup

datový signál

C6

D6

RxD+

vstup

datový signál

C8

D7

TxD–

výstup

datový signál

C9

D8

TxD+

výstup

datový signál

 

D9

     

1) Použití signálu je popsáno v TXV 004 03. Klidová úroveň signálu odpovídá hodnotě logická 1.