Příklady obsluhy HW EVSE, energetika, programování 21.03.2020 12:44 21.03.2020 12:44

Knihovna  EVSE_AC_lib obsahuje funkční blok pro nabíjení elektromobilů za použití CIB modulu C-EV-0302M.
EVSE_AC_lib je podporována všemi variantami systému Foxtrot. 
Knihovna nevyžaduje aplikační profil.

Funkční blok umožňuje obsluhu a řízení nabíjení elektromobilu AC modulem HW C-EV-0302M. Tento FB vychází ze základního zapojení.

Řízení nabíjení elektrických vozidel. 
Blok je možné obsluhovat v několika režimech nabíjení:
1) Automatické - po připojení vozidla dojde k sepnutí stykače a nabíjení vozidla.
2) Manuální (Manuální HDO) - Nabíjení dojde až po vyžádání uživatelem. Vstupy Start a Stop.

Použití bloku
FB je ihned připravený k funkci nabíjení. Je přednastavený v režimu automatického řízení, tedy po připojení hlavice nabíječky do auta aktivuje výstup Connect.  Je-li přítomno PWM napětí na CP svorce, sepne se také výstup Charge a Lock. Tím se spustí nabíjení elektromobilu. Jiné nastavení je možné definovat v konfigurační struktuře bloku.


Maximální nabíjecí proud
Max. nabíjecí proud v režimu automat je přednastaven na 32A a je možné jej změnit, nebo řídit v manuálním režimu.   

Dynamické řízení nabíjecího proudu je také možno využít s použitím FB.
 

Použití v CFC

Použití v ST

 

VAR_GLOBAL
  EVSEData : TEVSE;
END_VAR
PROGRAM prgst
  VAR_OUTPUT
    StykacAC : BOOL;
  END_VAR
  VAR
    NabijecAC : fbEVSEChargerAC;
  END_VAR
    NabijecAC(Charge =>StykacAC, EV_IN := EV_In, EV_OUT := EV_Out, EVSE := EVSE-
Data);
END_PROGRAM