Příklady obsluhy HW EVSE, OEM 22.03.2020 16:13 22.03.2020 16:13

Modul C-DM-0002S-SL je určen pro řízení adresovatelných LED, které lze použít buď přímo v podobě klasického pásku, nebo různých sestav těchto LED diod (mechanické uspořádání do matice apod.). 

Celkem může jeden modul ovládat až 500 LED zapojených v jedné řadě. LED pásek lze napájet buď z externího zdroje nebo přímo z 5 V výstupu modulu (maximální proud 1 A).

 

Napájení LED (výstup 5V)

Počet 1
Výstupní napětí 5 V DC ± 10%
Výstupní proud max. 1 A

Napájení a komunikace

Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sběrnice CIB
Maximální odběr 15 mA

Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota -10 ÷ +55 °C
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C
Stupeň krytí IP IEC 529 nechráněno
Pracovní poloha libovolná
Druh provozu trvalý
Připojení pružinová svorkovnice, vodič max. 0.5mm2

Tab. 1  Základní parametry C-DM-0002S-SL

 
Ovládání

Pro ovládání jednotlivých LED slouží výstupní struktura DATA.

Příkaz
  Hodnota  
Význam
Reset all
1
vypnout LED
Colored all
2
nastavit LED stejnou barvou
Color map
3
nastavit LED samostatnými barvami
Subdata
4
  nastavit „výřez“ LED samostatnými barvami  
Animation
5
 zapnout animaci
  Reset animation  
6
 reset animace
Stop animation
7
 zastavit animaci
Colored
8
nastavit „výřez“ LED stejnou barvou

Tab. 2  Seznam příkazů

 

Po odeslání nových dat jsou modulem zpracována a jako potvrzení příjmu je hodnota přijatého příkazu zkopírována do vstupní zóny v parametru ACK. Aby bylo možně detekovat úspěšný příjem opakujícího se příkazu, je rozdělen na 2 části:

 • bit 0-4 - příkaz (viz. tabulka 2)
 • bit 5-7 - čítač, při jeho inkrementaci lze rozpoznat jednotlivé příkazy

Zvolená barva (hodnota 0 – 55) vychází z palety Obr. 1.

 

Reset all 

Data
Význam
Délka
Hodnota
Reset all
povel
1B
1
length
 počet LED
2B
1 - 500

 

Colored all
Nastavení LED stejnou barvou.

Data
Význam
Délka
Hodnota
Colored all
povel
1B
2
length
 počet LED
2B
1 - 500
color barva 1B 0 – 55

 

Color map
Nastavení LED samostatnými barvami. Přenos řídících dat je třeba rozdělit na „stránky“ a postupně odeslat do modulu.

Data
Význam
Délka
Hodnota
Color map
povel
1B
3
index
 index stránky 
1B
index stránky bit 0 – 6, bit 7 příznak poslední stránky
length  počet LED 1B 1 - 29
color 0  barva 1. LED 1B 0 - 55
color 1  barva 2. LED 1B 0 - 55
... ... ... ...

 

Subdata

Data
Význam
Délka
Hodnota
Subdata
povel
1B
4
offset
offset 1. LED  
2B
0 - 499
length počet LED   1B 1 - 29
color 0  barva 1. LED 1B 0 - 55
color 1  barva 2. LED 1B 0 - 55
... ... ... ...

 

Animation
Automatická animace generující přechod mezi 2 barvami nebo „putující jedničku“. Význam parametrů:

 • period - perioda mezi jednotlivými kroky (v 10ms)
 • steps - počet kroků animace
 • mode - režim
  • 0 barevný přechod
  • 1 „putující jednička“ vpřed
  • 2 „putující jednička“ vzad
  • 3 rozsvícení barevného slideru vpřed
  • 4 rozsvícení barevného slideru vzad
  • 5 zhasnutí barevného slideru vpřed
  • 6 zhasnutí barevného slideru vzad
Data
Význam
Délka
Hodnota
Animation
povel
1B
5
index
 index animace
1B
0 - 4
offset  offset 1. LED (2B) 2B 0 - 499
length  počet LED (2B) 2B 1 - 500
period perioda přechodu 1B 1 - 255
steps počet kroků 1B 1 - 255
first color počáteční barva 1B 0 - 55
last color  konečná barva 1B 0 - 55
mode režim animace 1B 0 - 2

 

Reset animation
Uvedení animace do počátečního stavu. Při hodnotě indexu 0 – 4 je zresetována konkrétní animace, jiná hodnota zresetuje všechny aktivní animace.

Data
Význam
Délka
Hodnota
Reset animation
povel
1B
6
index
 index animace
1B
0 - 4

 

Stop animation
Zastavení animace. Při hodnotě indexu 0 – 4 je zastavena konkrétní animace, jiná hodnota zastaví všechny aktivní animace.

Data
Význam
Délka
Hodnota
Stop animation
povel
1B
7
index
 index animace
1B
0 - 4Colored
Nastavení „výřezu“ LED stejnou barvou.

Data
Význam
Délka
Hodnota
Colored
povel
1B
8
length
 počet LED
2B
1 - 500
color barva 1B 0 - 55
offset offset 1. LED 2B 0 - 499

 


Obr. 1  Barevná mapa


 

Konfigurace

 


Obr. 2  Konfigurace modulu

Maximální počet LED je 500.


 

Struktura předávaných dat


Obr. 3  Struktura předávaných dat

 

Vstupní data

ACK

ACK -  acknowledge (byte)

 

Výstupní data

DATA

DATA - data pro LED (array[0...31] of byte)