Příklady obsluhy HW EVSE, OEM 22.03.2020 16:13 22.03.2020 16:13

Modul C-DM-0002S-SL je určen pro řízení adresovatelných LED, které lze použít buď přímo v podobě klasického pásku, nebo různých sestav těchto LED diod (mechanické uspořádání do matice apod.). 

Celkem může jeden modul ovládat až 500 LED zapojených v jedné řadě. LED pásek lze napájet buď z externího zdroje nebo přímo z 5 V výstupu modulu (maximální proud 1 A).


Tab. 1  Základní parametry C-DM-0002S-SL

Napájení LED (výstup 5V)

Počet 1
Výstupní napětí 5 V DC ± 10%
Výstupní proud max. 1 A

Napájení a komunikace

Napájení a komunikace 24 V (27 V) ze sběrnice CIB
Maximální odběr 15 mA

Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota -10 ÷ +55 °C
Skladovací teplota -25 ÷ +70 °C
Stupeň krytí IP IEC 529 nechráněno
Pracovní poloha libovolná
Druh provozu trvalý
Připojení pružinová svorkovnice,

 

vodič max. 0.5mm2

 

Ovládání

Pro ovládání jednotlivých LED slouží výstupní struktura DATA.

Tab. 2  Seznam příkazů

 

Po odeslání nových dat jsou modulem zpracována a jako potvrzení příjmu je hodnota přijatého příkazu zkopírována do vstupní zóny v parametru ACK. Aby bylo možně detekovat úspěšný příjem opakujícího se příkazu, je rozdělen na 2 části:

- bit0-4 příkaz (viz tabulka 2)

- bit5-7 čítač, při jeho inkrementaci lze rozpoznat jednotlivé příkazy

 

Zvolená barva (hodnota 0 – 55) vychází z palety Obr. 1.

 

Reset all 

 

Colored all

 

Color map

Nastavení LED samostatnými barvami. Přenos řídících dat je třeba rozdělit na „stránky“ a postupně odeslat do modulu.

 

 

Subdata

 

Animation

Automatická animace generující přechod mezi 2 barvami nebo „putující jedničku“. Význam parametrů:

- period perioda mezi jednotlivými kroky (v 10ms)

- steps počet kroků animace

- mode režim – 0 barevný přechod, 1 „putující jednička“ vpřed, 2 „putující jednička“ vzad

 


 

Reset animation

Uvedení animace do počátečního stavu. Při hodnotě indexu 0 – 4 je zresetována konkrétní animace, jiná hodnota zresetuje všechny aktivní animace.

 

Stop animation

Zastavení animace. Při hodnotě indexu 0 – 4 je zastavena konkrétní animace, jiná hodnota zastaví všechny aktivní animace.

Obr. 1  Barevná mapa 

Konfigurace

 

Obr. 2  Konfigurace modulu

 

Maximální počet LED je 500. 

Struktura předávaných dat


Obr. 3  Struktura předávaných dat


 

Vstupní data

 

ACK

 

ACK -  acknowledge (byte)

 

Výstupní data

 

DATA

 

DATA - data pro LED (array[0...31] of byte)