Příklady obsluhy HW inteligentní dům, pokoj 21.03.2020 10:39 21.03.2020 11:04

C-RC-0005R je hotelový nástěnný ovladač s kapacitními tlačítky určený k nastavení teploty a ventilace v místnosti, požadavku na buzení, úklid a DND (nerušit). Umožňuje měření teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení v místnosti, připojení 2 univerzálních AI/DI vstupů. Skleněná klávesnice je podsvícena a intenzitu lze plynule regulovat.

 

Obr. 1 Modul C-RC-0005R

 

Ovládání modulu

Na úvodní obrazovce modulu je zobrazen Čas (5), Teplota (6), nastavení Ventilace (4), indikace požadavku Buzení (1), Nerušit (2) a Úklid (3).

Obr. 2 Popis obrazovky

 

Nastavení buzení a požadované teploty
Stiskem tlačítka se rozbliká čas buzení, tlačítky ase edituje hodnota, tlačítkem se přepíná mezi editací hodin a minut, změna je potvrzena tlačítkem ⑨. Obdobně je tomu při nastavování požadované teploty.


Nastavení ventilace
Stiskem tlačítka ② se rozbliká symbol 4 na Obr. 4, tlačítky a se nastaví intenzita 0 – 10 tj. 0 – 100% s krokem 10%. Tlačítkem ⑨ se ukončí editace.


Požadavek Úklid a Nerušit (DND)
Stiskem tlačítka a je nastaven příslušný požadavek.

Modul se ovládá pomocí 9 kapacitních tlačítek (tab. 2), u kterých je detekován krátký a dlouhý stisk. Prodleva dlouhého stisku je nastavitelná v inicializaci modulu stejně tak jako zvuková odezva na stisk. Tlačítka jsou dále v dokumentaci označena ① – ⑨.

Tab. 2 Funkce tlačítek displeje