Moduly na TCL2 chlazení, komunikace, vytápění 18.03.2020 16:30 18.03.2020 16:30

Modul UC-1204 je určen pro připojení zařízení (kotle) komunikujícího obousměrným protokolem OpenTherm k základnímu modulu FOXTROT. 

Modul je určen k “point-to-point“ propojení, tzn. umožňuje připojit jedno OpenTherm zařízení. 

Modul UC-1204 vystupuje v OpenTherm komunikaci jako master (řídicí jednotka), připojené zařízení tedy musí být typu slave. Modul podporuje zařízení podle kompletní specifikace OpenTherm (v.2.2) označované jako OpenTherm Plus (OT/+) i podle základní specifikace označované jako OpenTherm Lite (OT/–).

Modul je napájen z vnějšího napájecího napětí 24 VDC, které není galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. 

Modul je osazen šroubovými svorkami pro maximální průřez vodiče 2,5 mm2 na svorku. Svorkovnice slouží pro připojení komunikační linky TCL2, napájení modulu a pro připojení sběrnice OpenTherm.

 

Základní parametry modulu UC-1204
Připojení šroubové svorky, max. 2,5 mm2 průřez vodiče
Typ zařízení vestavné
Napájecí napětí typ. 24 VDC -15% + 25%
Interní jištění vratná elektronická pojistka 24 VDC
Typický příkon 0,25 W
Maximální příkon 0,4 W
Galvanické oddělení rozhraní OpenTherm Ano


 

OpenTherm

Je komunikační rozhraní určené především pro komunikaci kotlů s nadřazeným regulačním systémem. Protokol je ve dvou verzích:

OpenTherm Lite – základní verze, komunikace pomocí PWM – pouze požadovaná teplota vody

OpenTherm Plus – kompletní specifikace, komunikace umožňuje oboustranný přenos více informací – stav kotle, konfigurace kotle, reset kotle, informace: tlak a teploty, počítadlo zážehů, časy hoření a běghu čerpadel, atd...

Komunikační protokol neumožňuje řešit podrobné řízení kotle, ale regulátor předává kotli údaj o požadované teplotě topné vody a již neřeší, jak se tohoto dosáhne.

Regulátor (systém Foxtrot s modulem UC-1204) vystupuje v komunikaci jako master. Master vysílá změnou napětí na komunikačních vodičích, kotel odpovídá změnou proudu:

 

 

log.”0” 

log.”1”

master 

max.7 V 

15 - 18 V

slave 

5 - 9 mA 

17 - 23 mA


 

Obr. 1 Obecný příklad připojení modulu UC-1204 ke kotli s rozhraním OpenTherm

Poznámky:

  1. Kabel pro rozhraní OpenTherm lze použít např. SYKFY 2x2x0,5 (kabel s jedním stíněným párem, nemusí být kroucený), polarita je libovolná.
  2. Max. délka kabelu 50 m.
  3. Max. odpor kabelu 2 x 5 Ω.
  4. Sběrnice OpenTherm je pouze bod-bod – tj. lze propojit pouze jeden modul UC-1204 s jedním kotlem. Kaskádu je nutno řešit buď propojením kotlů mezi sebou (kaskádu si pak řídí sami – např. kotle Thermona s rozhraním RS-485), nebo použitím více modulů UC-1204 (jeden modul ke každému kotli, max. lze k jednomu základnímu modulu Foxtrot připojit 10 periferních modulů UC-1204).