Moduly na TCL2 chlazení, komunikace, vytápění 18.03.2020 16:32 18.03.2020 16:32

Příklad připojení kotle Thermona osazeného modulem interface IU05 s rozhraním OpenTherm a využití modulu UC-1204. Tento interface umožňuje realizaci kaskády kotlů po vlastní sběrnici.

Obr. 1 Příklad připojení modulu UC-1204 ke kotli Thermona (interface IU05)