Moduly na TCL2 chlazení, komunikace 18.03.2020 16:36 18.03.2020 16:36

Modul SC-1102 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky 

o další sériový kanál, modul obsahuje 1 řadič sběrnice CAN obsluhovaný v režimu CSJ. 

Podrobnější popis sériových komunikací a jejich použití je uveden v samostatné příručce Sériová komunikace programovatelných automatů TECOMAT - model 32 bitů (obj. č. TXV 004 03.01).

Základní moduly FOXTROT umožňují připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102, které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2 jsou tyto sériové kanály vhodné na datově a časově méně náročné komunikace. 


Základní parametry modulu SC-1102
Připojení šroubové svorky, max. 2,5 mm2 průřez vodiče
Typ zařízení vestavné
Napájecí napětí typ. 24 VDC -15% + 25%
Interní jištění vratná elektronická pojistka 24 VDC
Maximální příkon 0,8 W
Galvanické oddělení rozhraní rozhraní 1000 VDC
Počet sběrnic CAN 1


Zakončení komunikační linky 

Zakončení komunikační linky sběrnice CAN se provádí přepnutím obou přepínačů BT na čelním panelu modulu do polohy ON (vpravo). Linku je nutné zakončit u každého zařízení, které se nachází na každém z obou konců linky. Pokud je zařízení připojeno uprostřed linky, zakončení se neprovádí. V tomto případě budou oba přepínače BT přepnuty vlevo. 

Upozornění: Oba přepínače BT musí být nastaveny shodně, tzn. oba vpravo, nebo oba vlevo. Jiné nastavení může mít za následek chybovost komunikace. 

 

Obr. 1    Příklad zapojení modulu SC-1102