Moduly na TCL2 18.03.2020 16:25 18.03.2020 16:25

Modul se nedoporučuje do nových instalací, jeho nástupcem je IT-1605

Rozšiřovací modul IT-1602 obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové nebo pro přímé připojení termočlánků. Kompenzace studeného konce je realizována externím čidlem Ni1000 připojeným na vstup CJC. Čidlo je potřeba umístit na svorkovnici, kde končí kompenzační vedení (ekvipotenciální svorkovnice). Rozlišení je 16 bit, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky apod. Analogové výstupy jsou s rozlišením 10 bit, napěťové bipolární  -10 ÷ +10 V. Analogové vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů a stav každého vstupu je signalizován na panelu modulu.

 

Analogové vstupy AI0 ÷ AI7
Napěťové rozsahy

-0,1 ÷ +0,1 V

-1 ÷ +1 V

Termočlánky J

 

K

R

S

B

T

N

–210 ÷ +1200 °C

 

–200 ÷ +1372 °C

–50 ÷ +1768 °C

–50 ÷ +1768 °C

+250 ÷ +1820 °C

–200 ÷ +400 °C

–200 ÷ +1300 °C

Vstupní impedance v rozsahu signálu 

> 1 MΩ

Doba měření jednoho kanálu

typ. 65 ms (100 ms pro termočlánky)

Obnova hodnoty každého kanálu

typ. 500 ms (800 ms pro termočlánky)

Čidlo kompenzace st. konce (CJC)

Ni1000, W100 = 1,617

 

Analogové výstupy AO0, AO1
Výstupní rozsah -10 V ÷ 10 V
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Miniimální výstupní hodnota -105 % dolní meze výstupního rozsahu
Maximální výstupní proud  10 mA
Max. kapacita zátěže 50 nF


 

Základní parametry
Napájecí napětí 24 VDC, +25%, –15% 
Typický příkon 1,7 W
Maximální příkon 2,5 W


Konektory modulu jsou standardní vyjímatelné konektory s klecovou svorkou ve vyjímatelné části s roztečí 5,08 mm. Pro manipulaci se svorkou je doporučený plochý šroubovák se šířkou 3,5 mm. Podrobnější parametry konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

 

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IT-1602

Poznámky k zapojení:

  1. Analogové vstupy a výstupy jsou se společnou svorkou AGND.
  2. Pro zvýšení přesnosti měření je doporučeno zapojit vstupní signály (čidla) dle příkladu, tj. pro analogové vstupy použít jako společnou svorku AGND svorku B1 (A5 pro analogové výstupy a A8 pro kompenzaci studeného konce).
  3. vstup CJC je určen pouze pro měření studeného konce při přímém měření termočlánků. Připojené čidlo musí být typu Ni1000.