Moduly na TCL2 chlazení, komunikace 18.03.2020 16:33 18.03.2020 16:33

Modul SC-1101 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky o další sériový kanál podporující režimy UNI a PC, obsahuje 1 sériový kanál s paralelně vyvedenými rozhraními RS-232 a RS-485 (lze použít současně pouze jedno z rozhraní !). Podrobnější popis sériových komunikací a jejich použití je uveden v příručce Sériová komunikace programovatelných automatů TECOMAT - model 32 bitů (obj. č. TXV 004 03.01). 

Základní modul FOXTROT umožňuje připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102, které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2 jsou tyto sériové kanály vhodné na datově a časově méně náročné komunikace. 

 

Základní parametry modulu SC-1101
Připojení šroubové svorky, max. 2,5 mm2 průřez vodiče
Typ zařízení vestavné
Napájecí napětí typ. 24 VDC -15% + 25%
Interní jištění vratná elektronická pojistka 24 VDC
Maximální příkon 0,8 W
Galvanické oddělení rozhraní rozhraní 1000 VDC
Počet sériových kanálů 1

Rozhraní RS-232

Vstupní odpor přijímače  min. 7 kΩ
Výstupní úroveň signálů typ. ± 8 V
Max. délka připojeného vedení  15 m

Rozhraní RS-485 

Citlivost přijímače min. ± 200 mV
Výstupní úroveň signálů  typ. 3,7 V 
Max. délka připojeného vedení  1200 m*

* Maximální délka platí pro kroucený a stíněný kabel a komunikační rychlost max. 120 kBd.


Zakončení linky RS-485

Zakončení linky RS-485 se provádí přepnutím obou přepínačů BT na čelním panelu modulu do polohy ON (vpravo). Linku RS-485 je nutné zakončit u každého zařízení, které se nachází na každém z obou konců linky. Pokud je zařízení připojeno uprostřed linky, zakončení se neprovádí. V tomto případě budou oba přepínače BT přepnuty vlevo.

 

Obr. 1 Příklad připojení elektroměru ED310 k modulu SC-1101