CP-2000 představuje nejjednodušší variantu základního modulu pro domovní instalace. 

Základní modul je napájen ze zdroje 24 VDC

Ze základního modulu jsou napájeny obě větve CIB (konektor B) – to znamená, že už se nepoužívá žádný oddělovací modul pro napájení sběrnic CIB, oddělovací obvody pro napájení obou sběrnic jsou integrovány přímo do základního modulu CP-2000.  

Na konektoru A je vyvedena systémová sběrnice TCL2 (především pro připojení externích master modulů).

 

Na konektory E a F připojujeme vstupy a výstupy: 4 univerzální AI/DI (kontakt, NTC, Pt1000, Ni1000), 2 samostatné reléové výstupy, vstupy HDO a vstup IN 230 VAC (standardní binární vstup 230 VAC). 

 

Zálohování vnitřních dat a času CP-2000 při výpadku napájení.

Při vypnutí napájecího napětí CP-2000 jsou vybraná uživatelská data a hodiny zálohována. Zálohování je zajištěno akumulátorem Li-Ion. Po obnovení napájení se akumulátor dobije a opět je připraven zálohovat. Akumulátor nevyžaduje žádnou údržbu. 

 

Akumulátor Li-Ion vydrží zálohovat zhruba 500 hodin. 

 

 

Osazení I/O:

Napájení 24 VDC, příkon max. 70 W (info k napájení viz tento článek)

AI0/DI0 ÷ AI3/DI3 4 analogové vstupy, bez galvanického oddělení s volitelnou funkcí DI: rozsahy: Ni1000, Pt1000, OV1000, NTC, DI 


DO0 reléový výstup, galvanicky oddělený od ostatních obvodů, osazen relé 16 A zesílený přepínací kontakt 

DO1 reléový výstup, galvanicky oddělený od ostatních obvodů, osazen relé 5 A spínací kontakt

 

ETH1 Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek, včetně vstupu externího napájení (power injektor)

ETH2 Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních obvodů, viz tento článek, včetně výstupu externího napájení (pro ext. panely apod.)

CH1 Rozhraní RS-232 bez galvanického oddělení

CH1. CH2 Submodul 1, sériové kanály dle osazeného submodulu, viz kapitola Submoduly

CH3, CH4 Submodul 2, sériové kanály dle osazeného submodulu,viz kapitola Submoduly

 

USB1 Rozhraní USB host s konektorem typu A pro připojení externí paměti (flashdisk)

USB2 Rozhraní USB device s konektorem typu micro B pro připojení vývojového prostředí Mosaic

 

Obr. 1. Příklad zapojení napájení CP-2000 bez zálohování 

Poznámky:

  1. Doporučujeme napájecí zdroj stabilizovaný 24 VDC, splňující podmínky SELV, standardně doporučujeme DR-60-24. Příkon CP-2000 je dán součtem příkonu vlastních obvodů centrály (typ. 5 W) a celkového příkonu všech modulů CFox připojených na obě větve CIB.
  2. Na svorkovnici B je výstup obou větví CIB sběrnice včetně napájení s max. proudem 1 A pro každou větev.
  3. Vstupy AI/DI0 až AI/DI3 jsou univerzální vstupy (kontakt, čidlo teploty NTC, Pt1000, Ni1000).
  4. Vstup IN 230 VAC (svorky F1 a F2) je určen pro monitorování přítomnosti síťového napájení 230 V. Je to standardní vstup 230 V, galvanicky oddělený.
  5. Vstupy HDO1 a HDO2 (svorky F4, F5 a F6) jsou určeny pro připojení výstupů Spínacího prvku (nesprávně HDO přijímač). Vstup snese bez poškození i špatně zapojené HDO v domovní instalaci.
  6. Výstupy DO0 a DO1 jsou standardní elektromechanická relé 16 A, resp. 3 A na kontakt, galvanicky oddělena od ostatních obvodů.