Vytápění, větrání vytápění 19.03.2020 09:04 19.03.2020 09:04

Podlahové teplovodní vytápění je komfortní nízkoteplotní systém pro vytápění místností. Umožňuje zajistit optimální teplotní profil místnosti blížící se ideálním doporučeným hodnotám. 

Jednotlivé smyčky jsou svedeny do tzv. rozdělovače, který zajišťuje nastavení průtoků jednotlivých větví (smyček). Podlahové topení patří mezi pomalu reagující systémy s velkou setrvačností, ale lze je realizovat tak, že již po např. cca 45 minutách je v místnosti viditelná změna teploty a lze rozumně řídit teploty v jednotlivých místnostech. A to nejen z důvodu úspory nákladů na vytápění, ale zejména z důvodu zajištění komfortní teploty v jednotlivých místnostech, v čase různě ovlivňovaných slunečními zisky, ztrátovým teplem spotřebičů a požadavky obyvatel.

 

Pro regulaci vytápění jednotlivých místností osadíme ventily rozdělovače elektricky řízenými pohony.

Pohony (většinou dvoupolohové) umístěné v rozdělovači můžeme spínat několika typy modulů (dle počtu větví a ev. dalších požadavků na měření či ovládání), k ovládání můžeme použít libovolné reléové výstupy systému. Příklad ovládání 6-ti pohonů v rozdělovači ukazuje následující obrázek. V příkladu použitý modul C-HM-0308M je možné umístit přímo do tělesa rozdělovače. 

Podrobné informace o vhodných hlavicích a jejich parametry naleznete v tomto článku.

 

Pro efektivní využití max. teploty podlahy (vysoký náběhový výkon) je vhodné osadit do podlahy čidlo teploty, které nám umožní hlídat max. teplotu podlahy - cca 29 °C pro obytné místnosti, 33 °C pro podlahy v koupelnách a až 35 °C pro podlahy v okolí bazénu. Pak můžeme regulovat teplotu topné vody tak, abychom využili max. přípustnou teplotu vody do systému (např. 45 °C), ale nepřekročili max. teplotu podlahy. 

Vhodná čidla pro měření teploty podlahy jsou uvedena v tomto článku, kde jsou uvedeny i podrobnější informace o montáži a umístění čidla teploty v podlaze.

 

Teplotu ve vytápěné místnosti měříme buď samostatným čidlem teploty umístěným na stěně, obvykle řešeným jako prvek v designu elektroinstalačních prvků (vypínače, zásuvky) v místnosti. 

Nebo použijeme ovladač s displejem, který zároveň měří teplotu v prostoru a také k němu připojujeme čidlo teploty podlahy.

 

Obr. 1 Příklad řízení teplovodního podlahového vytápění modulem C-HM-0308M