Měření teploty 29.02.2020 09:37 29.02.2020 09:37

Různá čidla v kabelovém provedení pro měření teploty podlahy, v jímkách, pro solární termické systémy apod. 

Kabelová čidla se snímači NTC, Pt1000 a Ni1000 jsou popsány v tomto článku.

Také lze použít i čidla se sběrnicí 1-wire.