TCL2 chlazení 18.03.2020 17:43 18.03.2020 17:43

Následující obrázek 1 zobrazuje základní připojení rozšiřovacích modulů k základnímu modulu. Periferní moduly jsou propojeny včetně napájení. Poslední modul na sběrnici (nejvzdálenější od základního modulu) musí být vždy osazen zakončovacím odporem sběrnice TCL2 (viz odpor na obr. 1). 

Obr. 1 Základní schéma zapojení sběrnice TCL2 s napájením