Moduly na TCL2 DI 24V, chlazení 18.03.2020 16:12 18.03.2020 16:12

Rozšiřovací modul IB-1301 je určený pro snímání až 12 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1 (dle ČSN EN 61 131). 

Vstupy DI0 ÷ DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy základního modulu CP-1004 (funkce, režimy vstupů jsou shodné se vstupy DI0 ÷ DI3 modulu CP-1004, podrobnější informace a příklady zapojení naleznete v tomto článku). 

Vstupy DI4 ÷ DI11 jsou standardní binární vstupy se vstupním filtrem 5 ms. 

Vstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů (napájení a komunikace k základnímu modulu) a skupiny vstupů jsou odděleny mezi sebou, stav každého vstupu je indikován na čelním panelu modulu.

 

Binární vstupy DI0 ÷ DI7
 

DI0 ÷ DI3

DI4 ÷ DI7

Typ vstupu

Typ 1

Vstupní napětí pro log.0

max. +5 VDC

Vstupní napětí pro log.1

min. +15 VDC, typ. +24 DC, max. +30 VDC

Vstupní proud při log. 1

typ. 10 mA

typ. 5 mA

Minimální šířka zachyceného pulzu

50 μs

-

 

Čítačové vstupy DI0 ÷ DI3
Max. vstupní kmitočet 5 kHz
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 μs

Inrementální snímač:

Max. kmitočet symterického signálu V, G 1,25 kHz
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 µs

Měření délky pulzu, měření periody a fázového posunu:

Vstupní kmitočet  0,1 ÷ 5000 Hz
Šířka pulzu 50 ÷ 10000000  µs

 

Základní parametry
Napájecí napětí 24 VDC, +25%, –15% 
Typický příkon 1 W
Maximální příkon 2 W


 

Konektory modulu jsou standardní vyjímatelné konektory s klecovou svorkou ve vyjímatelné části s roztečí 5,08 mm. Pro manipulaci se svorkou je doporučený plochý šroubovák se šířkou 3,5 mm. Podrobnější parametry konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IB-1301

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy DI0 ÷ DI3 mohou umožňují realizovat speciální funkce (připojení inkrementálních čidel, čítače apod.), podrobnější informace viz tento článek.
  2. Skupiny vstupů (DI0 ÷ 3 a DI4 ÷ 11) jsou galvanicky vzájemně oddělené.
  3. v levém příkladu jsou vstupy zapojeny se společnou svorkou minus, pravé schéma znázorňuje zapojení se společnou svorkou minus pro vstupy DI0 ÷ DI3 a se společnou svorkou plus pro vstupy DI4 ÷ DI11.