Foxtrot základní moduly Foxtrot, napájení 17.03.2020 17:36 17.03.2020 17:36

Využíváme-li řídicí systém Foxtrot (zde modul CP-1000) zároveň jako EZS objektu, je nezbytně nutné systém zálohovat  záložními akumulátory. Napájecí zdroj musí být schopen zajistit napájení EZS ve všech jeho stavech po požadovanou dobu a současně napájecí zdroj musí zajišťovat dobíjení připojených záložních akumulátorů. Pro napájení systému je předepsaný napájecí zdroj PS2-60/27 s výstupním napětím 27,2 VDC pro napájení celého systému a dobíjení záložních akumulátorů.  Zdroj je zároveň osazen výstupem 12 VDC, max. 300 mA určeným pro napájení detektorů EZS. Toto napájecí napětí je aktivní i při chodu aplikace z připojených akumulátorů. Pro zálohování je nutné použít dva zapouzdřené olověné akumulátory 12 VDC (s kapacitou typicky 7 Ah až 18 Ah), zapojené do série – viz následující obrázek. 

Přítomnost síťového napětí 230 VAC snímáme vstupem IN 230 VAC (síťové napětí připojíme na svorky F1 a F2). Základní modul zároveň měří hodnotu hlavního napájecího napětí (tj. napětí na konektoru C). Ze stavu vstupu IN 230 VAC a hodnoty napájecího napětí lze vyhodnotit jak přítomnost síťového napětí 230 VAC tak v případě chodu z akumulátorů měřením napětí můžeme sledovat jejich stav a včas signalizovat blížící se vybití (odeslání SMS atd...).

 

Obr. 2. Příklad zapojení napájení CP-1000 se zálohováním napájecího napětí systému

Poznámky:

  1. napájecí zdroj musí být stabilizovaný 27,2 VDC, splňující podmínky SELV a určený pro nabíjení připojených akumulátorů, standardně PS2-60/27. Příkon CP-1000 je dán součtem příkonu vlastních obvodů centrály (typ. 4 W) a celkového příkonu všech modulů CFox připojených na obě větve CIB
  2. Životnost akumulátorů je cca 3 až 4 roky, s rostoucí teplotou okolí životnost výrazně klesá, proto je vhodné umístit akumulátory na chladnější místo, v rozvodnici je umístíme co nejníže (na dno skříně apod.)
  3. Na svorkovnici B je výstup obou větví CIB sběrnice včetně napájení s max. proudem 1 A pro každou větev.
  4. Vstupy AI/DI0 až AI/DI3 jsou univerzální vstupy (kontakt, čidlo teploty NTC, Pt1000, Ni1000), vstupy nemají funkci „zachycení krátkého pulzu“ tj. vyhodnocovaný stav vstupu musí mít délku trvání větší než otočka programu (obvykle 200 ms stačí).
  5. Vstup IN 230 VAC (svorky F1 a F2) je určen pro monitorování přítomnosti síťového napájení 230 V. Je to standardní vstup 230 V, galvanicky oddělený.
  6. Vstup HDO (svorky F4 a F5) je určen pro připojení HDO signálu. Vstup snese bez poškození i špatně zapojené HDO v domovní instalaci.
  7. Výstupy DO0 a DO1 jsou standardní elektromechanická relé 3A na kontakt, galvanicky oddělena od ostatních obvodů.V zapojení dle obr. 2. nesmíme použít výkonnější typ napájecího zdroje, protože při výpadku dodávky elektrické energie a vybití akumulátorů pak vzroste napájecí (a nabíjecí) proud na hodnoty, kdy již vypne pojistka na přívodu napájení CP-1000. Následně systém dále pracuje pouze na akumulátory a nedojde k jejich dobití.