Ovladače, displeje komunikace 29.02.2020 08:16 29.02.2020 08:16

SMS modem UC-1205 je realizován do 1M krabičky (rozměry jednofázového jističe) tak, aby jej bylo možno osadit vedle základního modulu do běžné plastové rozvodnice, nebo, v případě samostatného umístění do běžné plastové krabičky určené pro např. podružné jištění (1M, 3M krabice).

Modem je na čelní straně osazen vysouvacím šuplíčkem pro standardní SIM (vysunutí se provede stisknutím tlačítka pod SIM) a standardním SMA konektorem pro připojení antény.

 

Obr. 1 Příklad připojení SMS modemu UC-1205 k základnímu modulu Foxtrot CP-1004

Poznámky:

  1. SMS modem UC-1205 je z pohledu komunikace standardní modemové zařízení, takže svorka RxD modemu je výstup a připojuje se na svorku RxD komunikačního rozhraní základního modulu Foxtrot.

  2. Analogicky se propojí svorka TxD modemu a svorku TxD základního modulu Foxtrot. Zároveň je nutno propojit signálovou zem GND modemu i modulu Foxtrot.

  3. Modem je typicky napájen ze stejného zdroje jako systém Foxtrot, je možné jej napájet i ze samostatného zdroje 24 VDC.

  4. Kabel pro připojení modemu je možné prodloužit na cca 15 metrů (umístění modemu z důvodu lepšího dosahu mobilní sítě), je nutno použít stíněný kabel s min. průřezem 0,15 mm2.