Meteo FVE, meteo 29.02.2020 17:23 04.03.2020 17:52

Pro měření solární radiace máme k dispozici modul S-SI-01I, který připojíme na analogové vstupy modulů C-HM-0308M, C(R)-HM-1113M nebo C(R)-HM-1121M.

Čidlo solární radiace používá pro vlastní měření intenzity monokrystalický křemíkový solární článek s integrovaným čidlem teploty, které je použito pro teplotní kompenzaci solárního článku.

Pro výpočet hodnoty intenzity (W/m2) použijeme funkci v programovacím prostředí, která pro přesný výpočet potřebuje zadat konkrétní kalibrační konstantu čidla, která je na štítku na vnitřní straně víčka a je potřeba ji opsat před namontováním čidla.

Obr. 1 Připojení čidla solární radiace S-SI-01I k modulu C-HM-0308M

Poznámky:

  1. Na vstup AI1 je připojen výstup snímače intenzity, na vstup AI2 je připojeno čidlo teploty NTC 12k, které je využito pro teplotní korekci měření – POZOR, nelze použít pro měření venkovní teploty!
  2. Na vstup AI3 je v příkladu nakresleno připojení čidla teploty, např. venkovní čidlo teploty.
  3. Vývody čidla (vyvedené na spodní straně víčka S-SI-01I) prodloužíme kabelem, doporučeno stíněný kabel, minimální průměr vodiče 0,5 mm, maximální délky cca 10 až 20 m (je možno i delší, ale je potřeba použít dobře zapojený stíněný kabel a vyhnout se souběhům se silovým vedením).