Moduly na CIB FVE, meteo 15.03.2020 17:45 15.03.2020 17:45

Čidlo solární radiace (intenzity záření), obj. č. TXN 134 07, používá pro vlastní měření intenzity monokrystalický křemíkový solární článek s integrovaným čidlem teploty, které je použito pro teplotní kompenzaci solárního článku.

Modul je realizován v plastové krabičce s UV odolného polykarbonátu. V krytu víčka je umístěno pod krycím odolným sklem vlastní čidlo. Součástí měření je teplotní kompenzace čidla intenzity. 

Výstup měřicího článku i čidla teploty je vyveden izolovanými lanky s barevnou izolací s odizolovaným a pocínovaným koncem. Délka vodičů je cca 100 mm.

 

Čidlo je k dispozici buď jako součást kompletního CIB modulu C-IT-0200I-SI, nebo je možno jej instalovat samostatně a připojit na analogové vstupy (měření výstupního napětí vlastního čidla a čidla teploty NTC 12k) modulů C-IT-0200I, C-HM-xxxxM, R-HM-xxxxM, C-AM-0600I

 

Pro výpočet hodnoty intenzity (W/m2) použijeme funkci v programovacím prostředí, která pro přesný výpočet potřebuje zadat konkrétní kalibrační konstantu čidla, která je na štítku na vnitřní straně víčka a je potřeba ji opsat před namontováním čidla.

 

Základní parametry:

měření intenzity slunečního záření  0 ÷ 1500 W/m2
Spektrální citlivost 380 ÷ 110 nm
Zorný úhel čidla 179 °
Typická přesnost senzoru intenzity  ±5 %*
Max chyba měření teploty ±2 °C
Provozní teplota vlastního senzoru -30 ÷ +70 °C
kalibrace snímacího prvku při STC (Standard Test Condition) 25 °C, 1000 W/m2, spektrum AM 1,5

* kalibrováno simulačním kalibrátorem, komparace s pyranometrem Kipp&Zonen CMP11 (ISO secondary standard)


Obr. 1 Vyvedení signálů čidla solární radiace S-SI-01I

Obr. 2 Čidlo solární radiace S-SI-01I

Poznámky:

  1. Při použití měření v souvislosti s FVE nebo termickými solárními panely umístíme čidlo poblíž panelů, stejně orientované jako panely, průchodkou dolů – viz obrázek.
  2. Modul upevníme dvěma šrouby, které osadíme po sejmutí krytu modulu.
  3. Ze spodní strany víčka jsou vyvedeny signály snímače a čidla teploty izolovanými lanky s barevnou izolací s odizolovaným a pocínovaným koncem, délky cca 100 mm.
  4. Vývody čidla prodloužíme dle potřeby kabelem, doporučujeme stíněný kabel, minimální průměr vodiče 0,5 mm, maximální délky cca 10 až 20 m (je možno i delší, ale je potřeba použít dobře zapojený stíněný kabel a vyhnout se souběhům se silovým vedením).
  5. Na spodní straně víčka je umístěn štítek, který obsahuje kalibrační konstantu snímače, kterou je potřeba opsat před montáží modulu. Tato konstanta se následně zadává jako parametr funkce, která realizuje potřebné výpočty.