RS-485, RS-232 a další komunikace 19.03.2020 07:39 19.03.2020 07:41

Základní modul CP-1000 (podobně jako další základní moduly Foxtrot, např. CP-1006...) je vždy osazen komunikačním rozhraním RS-232 vyvedeném na kanále CH1 a dále možností osadit výměnné submoduly na kanál CH2, kde lze realizovat celou řadu dalších rozhraní, včetně až např. 3x RS-485 apod. (kanály CH2 až CH4). Podrobné informace o možných rozhraních, vhodných submodulech a příkladech zapojení naleznete v dalších dokumentacích.

Základní informace o rozhraní RS-485, včetně doporučených kabelů naleznete v tomto článku.

Informace o ochraně proti přepětí rozhraní RS-485 naleznete v tomto článku.

 

Některá speciální rozhraní, nebo zařízení připojena na sériové komunikační kanály jsou popsána v této dokumentaci, např.:

Připojení měřičů s rozhraním MBus

Rozhraní DMX pro řízení osvětlení

Připojení elektroměrů s komunikačním rozhraním RS-485