Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:49 04.03.2020 17:44

Pro podružné měření výroby (dodávky) a spotřeby (odběru) 3f elektrické energie doporučujeme elektroměr ED 310.DR (obj. číslo ED 310.DR.14E304-00) s přímým měřením do 60 A.

Elektroměr umožňuje měření: spotřeby a dodávce činné energie v kWh pro sazby T1 až T4, efektivní hodnoty proudu, efektivní hodnoty napětí, okamžitý výkon, maximální proud, maximální výkon, účiník, počet výpadků napětí a informace o stavech: aktivního tarifu (do kterého čítá elektroměr spotřebu nebo dodávku) a aktuálního směru proudu (odběr / dodávka). Všechna data je možné z elektroměru vyčíst pomocí optické sondy TXN 149 01, nebo komunikační linkou RS-485.

Následující obrázek (na další stránce) znázorňuje připojení elektroměru ED 310.DR ke komunikačnímu kanálu CH2 základního modulu Foxtrot. V další části kapitoly jsou uvedeny podrobné informace o vlastním elektroměru.

 

Rozmístění signálů rozhraní RS-485 na konektorech RJ-45

Pin konektoru RJ-45 signál Barvy vodičů standardního UTP patch kabelu (dle T568B)
1

Vstup napájení (např. +24 V  - na polaritě napájení nezáleží), napájení obvodů rozhraní RS-485, piny vnitřně propojeny

Bílá / Oranžová
2 Oranžová
3 Bílá / Zelená
4 Rx/Tx + Modrá
5 Rx/Tx - Bílá / Modrá
6

Vstup napájení (např. 0 V – na polaritě napájení nezáleží), napájení obvodů rozhraní RS-485, piny vnitřně propojeny

Zelená
7 Bílá / Hnědá
8 Hnědá
stínění

Při použití FTP kabelu, opletení připojit na svorku PE v rozvaděči

 


Obr. 1 Příklad zapojení elektroměru ED 310 k CH2 CP-10x6 (10x8)

Poznámky k obrázku:

 1. Komunikační rozhraní RS-485 je vyvedeno na dva konektory RJ-45. Oba konektory RJ-45 jsou rovnocenné (uvnitř propojené). Popis signálů konektoru je uveden v tabulce.
 2. Rozhraní RS-485 je galvanicky odděleno od ostatních částí elektroměru (4kV/50Hz/60s) a proto je nutné komunikační část napájet pomocí externího zdroje. Napájení je také vyvedeno na konektor RJ-45, na polaritě napájení nezáleží. POZOR ! Napájení rozhraní je galvanicky spojeno s komunikačním rozhraním RS-485 a je nutné použít samostatný napájecí zdroj (24 VDC), nebo galvanicky oddělené rozhraní na straně systému Foxtrot.
 3. Zapojení na obrázku (bez zakončení sběrnice na straně elektroměru) lze použít pro max. délku kabelu mezi CH2 Foxtrot a elektroměrem cca 2m (nejlépe méně než 1m). Na propojení lze využít standardní patch kabel (nejlépe stíněný FTP, lze i nestíněný UTP), jeden konec kabelu zasuneme do konektoru elektroměru, druhý uštípneme a vodiče zapojíme dle obrázku (popis konektoru a barvy vodičů pro standardní UTP/FTP kabel je v tabulce.
 4. Potřebujeme-li delší kabel, pak musíme na straně elektroměru (při síti více elektroměrů u posledního) mezi signály Rx/TX+ a Rx/Tx– zapojit odpor 120 Ω co nejblíže elektroměru (např. jej připojit na ustřižený konec UTP kabelu a zasunout do druhého konektoru na elektroměru).
 5. Na obrázku je zobrazeno vyvedení výstupu S0 (svorky 11 a 12).
 6. Výběr tarifu – až čtyřtarif, se ovládá svorkou 1 a 2 proti svorce 3.

 

Vlastnosti a parametry elektroměru ED 310.DR

Elektroměr ED 310 je třífázový statický čtyřtarifní  elektroměr činné energie třídy A nebo B podle ČSN EN 50470-1 a 50470-3, určený pro přímé  (ED 310) a nepřímé (ED 310.I) připojení.

Elektroměr měří a ukládá tyto základní veličiny (a v případě potřeby i zobrazuje na displeji):

 • Pro každý ze 4 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 8 registrů energie) 
 • Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 8 registrů času)
 • Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky  
 • Maximální proud a maximální výkon 
 • Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu 
 • okamžité efektivní napětí
 • okamžitý efektivní proud
 • okamžitý činný výkon

 

Elektroměry ED 310 měří v rozsahu od náběhového proudu až do 63 A (ED 310.I do 7,5A) s dostatečnou rezervou v souladu s normou (ss složka i harmonické). 

Elektroměry ED 310 jsou vybaveny až třemi externími vstupy pro přepínání až 4 tarifů. Přepínání tarifů se uskutečňuje pomocí střídavého  napětí přivedeného mezi tarifní svorky elektroměru. Indikace aktivního tarifu je zobrazována na displeji.

Elektroměr je osazen rozhraním RS-485. Rozhraní je galvanicky odděleno od ostatních částí elektroměru (4 kV / 50 Hz / 60 s), a proto je nutné komunikační část napájet pomocí externího zdroje. 

Při aktivitě na sběrnici RS-485 je automaticky odpojeno optorozhraní elektroměru.

 

Základní parametry elektroměru ED 310.DR

Připojení

Přímé čtyřvodičové

Vlastní spotřeba (napěťové obvody vč. napájení)

max. 0,7 W , max. 8 VA cap.

Vlastní spotřeba proudového obvodu

max. 0,01 VA

Náběhový proud Ist

menší než  15 mA 

Minimální proud Imin

200 mA

Referenční proud Iref

5 nebo 10 A 

Maximální proud Imax

Podle požadavku 40 A až 60 A

Maximální rozsah měřeného proudu

15 mA ÷ 63 A

Jmenovité napětí Un

230 VAC

Rozsah provozního napětí

0,75 Un ÷ 1,15 Un

Pulzní výstup S0

Třída A dle ČSN EN 62053-31
  Počet impulzů programovatelný  od 0,15 do 10 000 imp./1 kWh
  Jmenovité napájecí napětí 24 VDC
  napájecí napětí maximální 30 VDC
  Max. proud  15 mA

Rozhraní RS485

galvanicky odděleno od elektroměru i od sítě 230 V
  Rozsah napájecího napětí rozhraní  12 ÷ 24 VDC nebo 12 ÷ 18 VAC
  Max. odběr ze zdroje napájecího napětí 50 mA

Provozní rozsah teplot

-25 ÷ 55 °C

Max. průřez připojeného vodiče - lanko

25 mm2

Max. průřez připojeného vodiče - drát

16 mm2

Min. průřez připojeného vodiče

x mm2

Hlava šroubu svorky

M5, křížový zářez Typ Z, velikost 2

Utahovací kroutící moment šroubu svorky

2 ÷ 3 Nm

Rozměry modulu (š x v x h) 

107 x 91 x 72 mm (6M)