M-bus energetika, vytápění 01.03.2020 09:21 04.03.2020 17:53

SX-1181 je modul určený pro připojení maximálně  64 zařízení vybavených rozhraním M-Bus (ČSN EN 1434) – obvykle měřiče tepla apod. Mechanické provedení je vhodné pro instalaci na U lištu ČSN EN 60715. Modul je osazen šroubovými pevnými svorkovnicemi a je určen pro připojení na sériový kanál RS-232 základního modulu Foxtrot. Rozhraní M-Bus je vyvedeno na šroubovací svorkovnici.

Napájení rozhraní M-bus je 24 VDC / 30 až 150 mA. Odběr závisí na počtu připojených zařízení. Rozhraní RS-232 a M-Bus jsou navzájem galvanicky oddělené s izolačním napětím 1 kV. 

 

Příklad zapojení modulu k základnímu modulu Foxtrot je zobrazen na následujícím obrázku. K sériovému kanálu CH1 s rozhraním RS-232 je připojen (nejsou-li moduly umístěny vedle sebe tak je nutno použít stíněný kabel) modul SX-1181. Napájení rozhraní M-Bus může být ze stejného zdroje, když není třeba měřiče tepla galvanicky oddělit. V opačném případě se tato část může napájet ze samostatného zdroje.

Obr. 1 Připojení modulu SX-1181 k rozhraní CH1 modulu CP-1004

Poznámky:

K modulu SX-1181 lze připojit max. 64 měřičů, z toho vyplývá maximální klidový proud sběrnicí 96 mA, celkový odběr modulu max. 150 mA.

  1. Maximální délka kabelu (M-Bus) standardně 350 m, při dodržení max. odporu vedení < 30 Ω a max. kapacitě 0,82 µF (max. rychlost 9600 Bd, doporučená rychlost 2400 Bd) lze použít vedení s celkovou délkou 4 km.
  2. Doporučený kabel je standardní telefonní typ, průměr 0,8 mm, lépe stíněný (stínění je vhodné připojit na straně modulu SX-1181 na ochranné uzemnění PE). Lze s výhodou využít i kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8.
  3. Modul SX-1181 je zařízení „modemového typu“, takže se i takto připojuje – svorka TxD na SX-1181 se připojí na stejný signál TxD i na základním modulu Foxtrot, analogicky to platí i pro RxD a RTS (signály se nekříží!).
  4. Svorky GND1 (B3, B4) a GND (A1, A2, A3) jsou galvanicky oddělené. Napájíme-li modul ze samostatného zdroje (připojeného na svorky +24V a GND1), musíme svorku GND připojit na RS-232 základního modulu (svorku signálové země rozhraní RS-232 na základním modulu).