CIB CIB, projektování 18.03.2020 17:08 18.03.2020 17:08

Sběrnice CIB je dvoudrátová sběrnice s libovolnou topologií. Vlastní komunikace je namodulována na stejnosměrném napájecím napětí. Napájení sběrnice tvoří standardní zdroj stejnosměrného napětí 27,2 VDC nebo 24 VDC připojený na sběrnici přes interní oddělovací obvody (CP-1000, CF-1141) nebo externí oddělovací modul C-BS-0001M. Napájecí zdroj lze využít zároveň i pro napájení vlastního systému Foxtrot.

Sběrnice kromě vlastního přenosu dat umožňuje napájet připojené moduly (jednotky), pouze je nutné brát ohled na maximální odběr všech napájených jednotek a max. úbytky napájecího napětí tak, aby ve všech částech sběrnice byly dodrženy podmínky tolerance napájecího napětí. 

 

Jmenovité napětí napájení sběrnice (se zálohováním) 27,2 VDC + 10%, - 25%
Jmenovité napětí napájení sběrnice (bez zálohování) 24 VDC  + 25%, - 15%
Topologie Libovolná  
Max. vzdálenost mastera od nejvzdálenější jednotky 1) cca 500 m  

1) Max. délka celé instalace jedné větve je především limitována úbytky napětí na kabelu sběrnice. I na nejvzdálenější jednotce musí být napájecí napětí v dovolené toleranci.

 

Pro instalaci sběrnice CIB lze použít libovolné dvouvodičové kabely. 

Doporučujeme použít kabely s krouceným stíněným párem průměrem žil alespoň 0,6 mm, nejlépe 0,8 mm (odpor vodiče cca 7 Ω / 100 m), např. J-Y(St)Y1x2x0,8, YCYM 2x2x0,8. 

Průřez a topologii je potřeba volit především s ohledem na úbytky napětí na kabelech – podle počtu a typu instalovaných modulů CFox.

 

Základní pravidla instalace CIB:
  • sběrnice CIB umožňuje libovolnou topologii instalace (linie, hvězda, odbočky), nesmí se uzavřít do kruhu!

  • Je výhodné omezit souběh s kabely silové instalace (230 VAC) – záleží na konkrétních možnostech realizace, speciální požadavky na umístění kabelů nejsou

  • Pro rozsáhlejší instalace je nutné výpočtem ověřit úbytky napájecího napětí na kabelech – aby bylo ve všech místech instalace dodrženo min. napájecí napětí sběrnice CIB.

  • Při instalaci je potřeba zohlednit galvanické propojení vstupních a výstupních obvodů všech sběrnicových prvků - kromě obvodů nízkého napětí (reléové výstupy, stmívače, HDO vstupy atd..)  – ty jsou vždy galvanicky oddělené (bezpečné oddělení obvodů)

  • sběrnice CIB musí být vždy navrhována a realizována tak, aby splňovala SELV nebo PELV. 

  • Kabel sběrnice CIB nesmí mít chybně zapojené stínění.