CIB CIB, napájení 18.03.2020 17:15 18.03.2020 17:15

Oddělovací modul C-BS-0001M zabezpečuje korektní napájení jedné sběrnice CIB. Modul odděluje napájecí zdroj sběrnice od periferních modulů a mastera sběrnice tak, aby zabezpečil napájení sběrnice a zároveň oddělil vlastní komunikaci od napájecího zdroje. Modul je realizován v 1M krabičce na DIN lištu, na čelním panelu signalizuje zelená LED správné napětí na výstupu modulu. Výstup je chráněn vratnou elektronickou pojistkou proti zkratu na sběrnici CIB. Tento modul je určen pro posílení napájecích obvodů sběrnice CIB pro základní moduly vybavené napájecím obvodem CIB s omezeným výkonem (např. CP-1004, CP-1006), nebo pro starší verze základních modulů Foxtrot, které napájecí obvody CIB neměly instalovány vůbec.

Maximální zatížení sběrnice CIB napájené z tohoto modulu je 1 A. 

Pro tento odběr (a odpovídající příkon) je nutné dimenzovat jak napájecí zdroj modulu C-BS-0001M tak i celkový odběr všech připojených a napájených periferních modulů CFox.

Obr. 1.  Základní zapojení C-BS-0001M se základním modulem Foxtrot CP-1004

Poznámky:

  1. Napájecí zdroj musí být stabilizovaný 24 VDC, splňující podmínky SELV. 
  2. CIB sběrnice je napájena s max. proudem 1 A (součet odběrů všech připojených periferních modulů Cfox).