Foxtrot základní moduly Foxtrot, komunikace 17.03.2020 16:53 17.03.2020 16:53

Sériové rozhraní základního modulu CH1 modulu CP-1003 a CP-1091 je osazeno pevně rozhraním RS-485 bez galvanického oddělení (tj. signály rozhraní jsou galvanicky spojeny s napájením modulu, rozhraním CIB, TCL2 a analogovými vstupy na základním modulu CP-1003 a CP-1091). Pohled na svorkovnici (při standardní pracovní poloze PLC na panelu rozvaděče) je na obr. 1.

Obr. 1 Svorkovnice A – zapojení rozhraní CH1, RS-485.

Poznámky:

  1. Signálová zem GND rozhraní je společná pro napájení modulu, sběrnici CIB a TCL2 (zároveň je společná se zápornou společnou svorkou vstupů AI).
  2. Použití rozhraní  je popsáno v příručce Sériová komunikace programovatelných automatů Tecomat TXV 001 06.
  3. Rozhraní RS-485 (CH1) je uvnitř modulu pevně zakončeno příslušnou impedancí a musí být vždy na konci linky RS-485 (totéž platí i pro rozhraní TCL2 na základním modulu Foxtrot).