Foxtrot základní moduly Foxtrot 17.03.2020 17:27 17.03.2020 17:27

Chceme-li rozšířit základní modul Foxtrot CP-10x4, CP-10x5 a CP-1000 o několik binárních vstupů event. i výstupů a nevyužíváme zároveň CH2, tak můžeme využít submoduly PX-7811 a 7812. 

POZOR ! Submoduly PX-7811 a PX-7812 nelze použít v základních modulech CP-10x6 a CP-10x8.


Submodul PX-7811 osazený v pozici CH2 základního modulu Foxtrot umožňuje snímání až 7 binárních signálů 24 V DC se společnou svorkou mínus, typ 3 (vstup DI5 je nepoužitý – není vyveden na svorkovnici). Submodul obsahuje inteligentní vstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 VDC, připojené na svorky konektoru základního modulu.


Obr. 1 Schéma zapojení vstupů submodulu PX-7811

 

Submodul PX-7812 osazený v pozici CH2 základního modulu Foxtrot umožňuje snímání až 4 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou mínus, typ 3 a spínání až 3 binárních výstupů 24 VDC se společnou svorkou +24 V (výstup DO1 je nepoužitý – není vyveden na svorkovnici). Submodul obsahuje inteligentní vstupní a výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 VDC, připojené na svorky konektoru základního modulu.

Výstupy jsou polovodičové, max. spínaný proud 0,5 A pro každý výstup.

 

Obr. 2 Schéma zapojení vstupů a výstupů submodulu PX-7812