M-bus 01.03.2020 09:25 04.03.2020 17:53

Submodul MR-0158 již není v prodeji.

Submodul MR-0158 obsahuje obvody fyzického rozhraní master pro připojení na sběrnici M-bus. Touto sběrnicí se nejčastěji komunikuje s měřiči tepla apod.  

Je určen pro systémy řady TC700, Foxtrot, TC650, TEMPO apod., vybavené sériovým rozhraním pro submoduly.

Délka vedení sběrnice je omezena maximálním úbytkem napětí na každém vodiči (neměl by přesáhnout 0,5 V), který je závislý na klidovém odběru slave modulů (počet modulů x 1,5 mA) a průřezu vodičů. Při přetížení linky M-bus pojistka odpojí vestavěný měnič na cca 1sec a pak se znovu snaží aktivovat do normální funkce. Tento stav je signalizován signálem DCD (případně i CTS) log.0. Po odeznění přetížení se pojistka sama vrací do normální funkce.

Modul umožňuje budit standardní M-Bus linku s 20 slave stanicemi. Napájecí napětí M-Bus je galvanicky odděleno od ostatních obvodů.

Rozhraní CH2 (určeno pro osazení výměnnými submoduly – včetně MR-0158) je vyvedeno na konektory základního modulu Foxtrot podle typu modulu, viz následující obrázky.

 

Obr. 1 Připojení měřičů M-Bus k rozhraní CH2 (MR-0158)  modulu CP-10x6, CP-10x8

 

Poznámky:

  1. K rozhraní osazeném submodulem MR-0158 lze připojit max. 20 měřičů.
  2. Maximální délka kabelu (M-Bus) standardně 350 m, při dodržení max. Úbytku < 0,5V na každém vodiči lze použít vedení s celkovou délkou až 4 km. 
  3. Doporučený kabel je standardní telefonní typ, průměr 0,8 mm, lépe stíněný (stínění je vhodné připojit na straně modulu Foxtrot na ochranné uzemnění PE). Lze s výhodou využít i kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8.Obr. 2 Připojení měřičů M-Bus k rozhraní CH2 (MR-0158) modulu CP-10x0, CP-10x4, CP-10x5

Poznámky:

  1. K rozhraní osazeném submodulem MR-0158 lze připojit max. 20 měřičů.
  2. Maximální délka kabelu (M-Bus) standardně 350 m, při dodržení max. Úbytku < 0,5V na každém vodiči lze použít vedení s celkovou délkou až 4 km. 
  3. Doporučený kabel je standardní telefonní typ, průměr 0,8 mm, lépe stíněný (stínění je vhodné připojit na straně modulu Foxtrot na ochranné uzemnění PE). Lze s výhodou využít i kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8.