M-bus energetika, vytápění 29.02.2020 18:34 04.03.2020 17:52

Sběrnice M-Bus je určena pro propojení měřičů tepla a jim podobných měřičů s možností napájení měřičů po sběrnici a dálkového odečtu dat.

Fyzická vrstva je definována normou EN 1434 (ČSN EN 1434), linková vrstva normou IEC 870 a aplikační vrstva normou CEN TC 176.

Sběrnice je realizována dvěma vodiči, po kterých mohou být měřiče napájeny a probíhá po nich komunikace. Měřiče se připojují paralelně na sběrnici, u většiny měřičů nezáleží na polaritě připojení (viz požadavky na připojení ve firemní dokumentaci k použitým měřičům), topologie je sběrnicová, délka sběrnice až 4 km, max. počet měřičů připojených na sběrnici 250 (každý měřič má svoji v síti unikátní adresu). Max. komunikační rychlost 38400 Bd (při omezení délky kabelu a počtu připojených měřičů).

 

Klidové napětí na sběrnici je 36 VDC. Master (v našem případě modul SX-1181) vysílá data změnou napětí 36/24 VDC. Slave (měřič tepla) odpovídá změnou proudového odběru 1,5/20 mA (v klidu dle normy odebírá 1,5 mA).

Průběh napětí a proudu na sběrnici je naznačen na obr. 1. Logické úrovně jsou označeny jako značka (Mark) a mezera (Space).

 


Obr. 1 Sběrnice M-Bus

Moduly zajišťující převod na rozhraní M-Bus jsou v normě a doporučeních „M-Bus Usergroup“ rozděleny do několika kategorií. 

Modul SX-1181 odpovídá střední variantě převodníků, je v provedení na DIN lištu a typicky se připojuje na CH1 základních modulů Foxtrot osazených rozhraním RS-232.

U starších instalací může být použit také submodul MR-0158, který je určen jen pro malé množství měřičů a osazoval se na pozici CH2 základních modulů Foxtrot.