Měření teploty teplota 29.02.2020 11:03 29.02.2020 11:03

Teplotu spalin kotle a další aplikace v oblasti měření vysokých teplot můžeme měřit pomocí snímačů teploty osazených termočlánkovým čidlem. 

Termočlánky můžeme měřit modulem C-IT-0200I (viz následující příklad), 

nebo můžeme využít modul analogových vstupů IT-1605 (periferní modul systému Foxtrot na sběrnici TCL2), 

nebo při menším požadavku na přesnost (např. měření teploty spalin kotle) můžeme využít analogové vstupy základního modulu CP-10x8.


Obr. 1 Příklad zapojení modulu C-IT-0200I, připojení termočlánkovým snímače teploty

Poznámky:

  1. Termočlánkové čidlo připojujeme přímo na svorky modulu C-IT-0200I kompenzačním vedením. Kompenzace studeného konce termočlánku řeší modul pomocí interního čidla teploty.