Moduly na CIB AI, CFox 15.03.2020 17:21 15.03.2020 17:21

C-IT-0200I je modul na sběrnici CIB, který obsahuje 2 analogové vstupy. Vstupy je možné konfigurovat pro měření odporových senzorů teploty, termočlánků, odporu, napětí, nebo proudu.

Napájení modulu (včetně napájení proudových smyček 4 ÷ 20 mA) je z CIB. Modul je v provedení s vyšším krytím IP-65, v krabičce opatřené průchodkami, vnější rozměr 125 x 100 x 38 mm.

Konfigurace měřicího rozsahu se provádí zapojením senzoru na příslušné svorky a pomocí nastavení propojek. Příklady zapojení svorek a konfigurace propojek pro jednotlivé rozsahy jsou uvedeny na Obr. 2.

Měřicí rozsahy a vstupní odpor analogových vstupů modulu:

Vstupní odpor  Podle rozsahu:

 

 

RTD, NTC, OV                                    

0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V,-2 ÷ 2 V, -1 ÷ 1 V                

TC, HI -1÷1 V,  HI -100 mV ÷ 100 mV         

Current loop 0÷20 mA,  4÷20 mA            

 

4,7 kΩ

54,6 kΩ

4 MΩ

50 Ω

Měřící rozsahy Pt1000 – W100=1,385  

 

Pt1000 – W100=1,391  

Ni1000 – W100=1,500  

Ni1000 – W100=1,617  

NTC12k                       

KTY81-121                   

TC – type J                 

TC – type K                

TC – type R                  

TC – type S                  

TC – type T                 

TC – type B                  

TC – type N                 

Voltage input 0 ÷ 10 V                  

Voltage input 0 ÷ 5 V                     

Voltage input -2 ÷ 2 V                  

Voltage input -1 ÷ 1 V                  

Voltage input HI -1 ÷ 1 V                  

V. in. HI -100 mV ÷ 100 mV                  

Current loop 0 ÷ 20 mA                                                 

Current loop 4 ÷ 20 mA                                                 

OV 200 kΩ                           

  -90 °C ÷ 320 °C

 

  -90 °C ÷ 320 °C

  -60 °C ÷ 200 °C

  -60 °C ÷ 200 °C

  -40 °C ÷ 125 °C

  -55 °C ÷ 125 °C

-210 °C ÷ 1200 °C

-200 °C ÷ 1372 °C

  -50 °C ÷ 1768 °C

  -50 °C ÷ 1768 °C

 200 °C ÷ 400 °C

 250 °C ÷ 1820 °C

-200 °C ÷ 1300 °C

    0 mV ÷ 10000 mV

    0 mV ÷ 5000 mV

-2000 mV ÷ 2000 mV

-1000 mV ÷ 1000 mV

-1000 mV ÷ 1000 mV

  -100 mV ÷ 100 mV

       0 mA ÷ 20 mA

       4 mA ÷ 20 mA

        0 kΩ ÷ 200 kΩ

Obr. 1. Připojení C-IT-0200I na sběrnici CIB, umístění svorkovnice a propojek


Obr. 2. Připojení vstupního obvodu a nastavení propojek C-IT-0200I podle typu signálu 

Poznámky: 

  1. Propojky jsou vždy horizontálně (  znamená zasunutou propojku).
  2. Dvouvodičové čidlo 4 ÷ 20 mA je napájeno z interního zdroje modulu C-IT-0200I napětím cca 24 VDC (pasivní dvouvodičové čidlo) a připojí se mezi svorky a-b, externě napájené čidlo 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA připojujeme mezi svorky b-c (pouze pasivní vstup modulu).