Měření teploty inteligentní dům, vytápění 29.02.2020 08:49 29.02.2020 08:49

Pro řadu designů jsou k dispozici čidla teploty v nástěnném provedení. Modul je proveden vždy v příslušném designu elektroinstalace, obsahuje interní čidlo teploty a svorky pro připojení externího čidla teploty (např. teplota podlahy).

 

Čidlo se skládá ze dvou částí. Vestavná část obsahuje vlastní elektroniku čidla a je zakončena 4-mi vodiči (CIB a externí čidlo teploty) a konektorem, do kterého se zasune kablík z druhé části. Druhá část je vlastní designový prvek na zeď s instalovaným čidlem teploty vyvedeným na kablík délky 70 mm zakončeným konektorem. Druhé čidlo teploty (NTC 12 k nebo NTC do 100k) je pro např. měření teploty podlahy.

Obr. 1 Příklad zapojení – měření teploty v interiéru a podlaze, C-IT-0200R-design, TXN 133 20

Poznámky:

  1. Externí čidlo teploty musí být NTC 12k nebo jiné NTC s odporem do 100k, délka přívodního kabelu může být až desítky metrů – typické použití podlahové čidlo, použitý kabel např. SYKFY a podobný kabel alespoň 1x2 vodiče průměru min. 0,5 mm.
  2. Modul je řešen jako malý vestavný modul do standardní instalační krabici (KU68), modul je zakončen čtyřmi vodiči délky cca 10 cm (sběrnice CIB a externí čidlo teploty) a malým konektorem, do kterého se zasune kabel čidla teploty horní části modulu – vlastní krytky v designu s osazeným čidlem teploty.
  3. Čidlo teploty je obvykle umístěno v čelní ploše krytky a je viditelné z venku (malý kovový oválný kryt) – takto je zajištěno, aby čidlo měřilo skutečně teplotu v místnosti co nejméně ovlivněnou ztrátovým teplem vnitřní elektroniky a teplotou stěny.