Vytápění, větrání 19.03.2020 10:01 19.03.2020 10:01

Modul již není v prodeji

Pro napájení a řízení až dvou nezávislých větracích jednotek inVENTer je určen modul  C-VT-0102B. Modul je napájen z CIB sběrnice a při max. výkonu obou ventilátorů má příkon až 5 W – tj. zatěžuje CIB sběrnici podobně jako cca 5 běžných CIB modulů.

Modul je vybaven vstupem pro externí čidlo teploty (teplota v interiéru, venkovní teplota apod.).

Jednotky inVENTer se připojují přímo na výstupní vodiče modulu, na pořadí krajních svorek (výstupy A1 a A2, resp. B1 a B2) nezáleží (pouze se obrací směr otáčení ventilátoru, s čímž je potřeba počítat při regulaci). 

Obr. 1 Příklad zapojení  modulu C-VT-0102B s dvěma jednotkami INVENTER

  1. Čidlo teploty (vstup TSa, TSb) lze použít: NTC 12k, NTC termistory s max. odporem 160k.
  2. Ventilátory jednotek inVENTer se připojují přímo na výstupy modulu, přívodní vodiče max. délky 15 m.
  3. Modul C-VT-0102B má max. příkon 5 W (při dvou ventilátorech a max. otáčkách).