Vytápění, větrání 19.03.2020 09:51 19.03.2020 09:51

Zónový ventil se používá k řízení průtoku do jednotlivých zón hydraulických rozvodů (např. otopných, chladicích nebo solárních systémů, rozvodů vody apod.). Používají se dvoucestné nebo třícestné ventily. Dvoucestný umožňuje pouze zavírat nebo otevírat jednotlivé hydraulické okruhy, třícestný z jednoho společného vstupu směřuje průtok do jednoho ze 2 výstupů podle toho, zda je sepnutý nebo vypnutý. Zónové ventily se dále dělí podle použití, maximálních a uzavíracích tlaků, teplot a typů kapalin, typů elektrických pohonů a bezpečnostních funkcí.

Zónové ventily jsou obvykle řešené s dvoubodovým ovládáním, který umožňuje pouze funkci ZAP/VYP (dvoucestný ventil) nebo přepínací (trojcestný ventil).

V následujícím obrázku je uveden příklad elektrického zapojení zónového ventilu VZK 2xx - 230 - 1P – 001, dodávaného firmou Regulus, ovládaného modulem C-IR-0203M spolu s oběhovým čerpadlem Wilo Yonos.

Obr. 1 Příklad připojení dvoubodově řízeného ventilu VZK

Poznámky:

  1. Ventil VZK má klidový odběr cca 3 VA, při běhu motoru cca 7 VA.